ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

Un nuovo frammento di tavoletta in lineare A da Festòs (PH 54)

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente XCII, Serie III.14 (2014) [2016]: 155-165

In 2013 a new fragment of linear A tablet (PH 54) was found in the Complesso NE of Phaistos, Vano XL/101, area 1 (Western ‘cist’) from where also the linear A tablet PH 1 and the Phaistos Disk came.