ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

A new astronomical dating of the Trojan war’s end

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 14.1 (2014): 93-102

Διαβάστε το άρθρο

A solar eclipse’s evolution was described in the Iliad in a stepwise mode manifested in increasing gradual darkness, during a warm day at late noon; from Sarpedon’s death time to few later from Patroclus’ death time. We examined the solar eclipses within the time span 1400-1130 B.C. and we found that only the annular solar eclipse on 6th June 1218 yr B.C. observable in Troy with significant obscuration 75.2 % fits fully with the Homeric descriptions.

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 61 (2014): 54-56

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τάς

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 61 (2014): 52-54

Χωρίς περίληψη

Μυκήνες

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 61 (2014): 51

Χωρίς περίληψη

Κουμάσα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 61 (2014): 45-50

Χωρίς περίληψη

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 61 (2014): 42-45

Χωρίς περίληψη