ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

L’Acropoli di Atene durante il Neolitico Finale e il Bronzo Antico. Lo studio ex novo dei ritrovamenti dello scavo Levi sul pendio Sud: rapporto preliminare

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente XCII, Serie III.14 (2014) [2016]: 15-31

Τα ευρήματα από την ανασκαφή της νεολιθικής καλύβας που πραγματοποίησε το 1922 ο D. Levi στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης και το αρχαιολογικό υλικό που συνέλεξε το 1923 από δύο μικρές σπηλιές βόρεια του ναού του Ασκληπιού, δεν έχουν μελετηθεί επισταμένως ούτε δημοσιευθεί στην ολότητά τους εκτός από μια σύντομη δημοσίευση του 1930-1931 από τον ίδιο τον ανασκαφέα.

Το σπήλαιο Σαρακηνού στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Συμβολή στην προϊστορία της Kεντρικής Ελλάδος

Αθήνα

Το σπήλαιο Σαρακηνού στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Συμβολή στην προϊστορία της Kεντρικής Ελλάδος Το σπήλαιο Σαρακηνού βρίσκεται στον βραχώδη όγκο ανατολικά της πεδιάδας (αποξηραμένης πλέον λίμνης) της Κωπαΐδας και δυτικά του χωριού Ακραίφνιο, σε υψόμετρο ~100 μ.

Productions et styles régionaux dans l’artisanat céramique de Chypre à l’époque géométrique (XIe-VIIIe s. av. J.-C.)

Bulletin de Correspondance Hellénique 138.1 (2014): 361-385

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται το ζήτημα των τοπικών εργαστηρίων κεραμικής στην Κύπρο κατά την Κύπρο-Γεωμετρική περίοδο. Η διεξοδική ανάλυση της κεραμικής, που αποτελεί το βασικό τεκμήριο για αυτή την εποχή, εισάγει νέες προεκτάσεις στη μελέτη του Γεωμετρικού ορίζοντα.

Les techniques de fabrication de la vaisselle de pierre de Myrtos-Pyrgos

Bulletin de Correspondance Hellénique 138.1 (2014): 329-360

Η μινωική θέση του Μύρτου-Πύργου έδωσε ποικίλο πρώτο- και νεοανακτορικό υλικό, που μαρτυρεί υψηλή τεχνική ικανότητα (φαγεντιανή, λεπτή κεραμεική, λίθινα αγγεία, σφραγίσματα κτλ.), που προο¬ριζόταν με βεβαιότητα για τα μέλη της εγκατεστημένης στη θέση αυτή ελίτ.