ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

L’Acropoli di Atene durante il Neolitico Finale e il Bronzo Antico. Lo studio ex novo dei ritrovamenti dello scavo Levi sul pendio Sud: rapporto preliminare

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente XCII, Serie III.14 (2014) [2016]: 15-31

Τα ευρήματα από την ανασκαφή της νεολιθικής καλύβας που πραγματοποίησε το 1922 ο D. Levi στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης και το αρχαιολογικό υλικό που συνέλεξε το 1923 από δύο μικρές σπηλιές βόρεια του ναού του Ασκληπιού, δεν έχουν μελετηθεί επισταμένως ούτε δημοσιευθεί στην ολότητά τους εκτός από μια σύντομη δημοσίευση του 1930-1931 από τον ίδιο τον ανασκαφέα.

Productions et styles régionaux dans l’artisanat céramique de Chypre à l’époque géométrique (XIe-VIIIe s. av. J.-C.)

Bulletin de Correspondance Hellénique 138.1 (2014): 361-385

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται το ζήτημα των τοπικών εργαστηρίων κεραμικής στην Κύπρο κατά την Κύπρο-Γεωμετρική περίοδο. Η διεξοδική ανάλυση της κεραμικής, που αποτελεί το βασικό τεκμήριο για αυτή την εποχή, εισάγει νέες προεκτάσεις στη μελέτη του Γεωμετρικού ορίζοντα.

Les techniques de fabrication de la vaisselle de pierre de Myrtos-Pyrgos

Bulletin de Correspondance Hellénique 138.1 (2014): 329-360

Η μινωική θέση του Μύρτου-Πύργου έδωσε ποικίλο πρώτο- και νεοανακτορικό υλικό, που μαρτυρεί υψηλή τεχνική ικανότητα (φαγεντιανή, λεπτή κεραμεική, λίθινα αγγεία, σφραγίσματα κτλ.), που προο¬ριζόταν με βεβαιότητα για τα μέλη της εγκατεστημένης στη θέση αυτή ελίτ.

Mykenische Kraterfragmente mit figürlichen Darstellungen und ein Siegelabdruck eines hethitischen Prinzen aus der spätbronzezeitlichen Siedlung von Çine-Tepecik

Archäologischer Anzeiger 2014/1: 1-14

Die Ausgrabungen der spätbronzezeitlichen Siedlung von Çine-Tepecik, in der Çine-Ebene (Ebene des Marsyas) südlich des Mäanders gelegen, brachten sowohl eine starke Befestigungsmauer als auch Gebäude für Vorratshaltung zutage.

Associating residues and wear traces as indicators of hafting methods: Α view from the chipped stone industries from the island of Gavdos, Crete

In J. Marreiros, N. Bicho, J.F. Gibaja (eds), International Conference on Use-Wear Analysis. Use-Wear 2012 (Cambridge 2014): 714-726

Macroscopic and microscopic analysis of a sample of flint and obsidian artefacts from an excavated area with LN/FN/EB finds on the island of Gavdos has revealed use-wear traces and organic residues, very possibly of the hafting arrangement, on a black flint tool which appears to be the hafted element of a sickle.

The Mainland Bronze Age

Pharos 20 (2014): 145-161

This paper focuses on the Helladic region of Bronze Age Greece, taking in the southern Greek mainland and the nearest islands, but also pays some attention to Mycenaean connections and exchange activity outside this region, particularly beyond the Aegean, since these have a considerable bearing on our understanding of Mycenaean civilisation.

The Early Iron Age at Troy reconsidered

Oxford Journal of Archaeology 33.3 (2014): 275–312

Neutron Activation Analysis (NAA) of Protogeometric ceramics at Troy supports a revision of our understanding of the site in the Protogeometric period.