ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

Jagddarstellungen in der spätmykenischen Kunst der Palast- und Nachpalastzeit

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 126 (2011) [2014]: 29-61

Το παρόν άρθρο ασχολείται με το θέμα των παραστάσεων κυνηγιού όπως αυτό απεικονίζεται στην τέχνη της ανακτορικής και μετα-ανακτορικής εποχής (ΥE IIIΑ-Γ).

Setting our sights on the distant horizon

Eurasian Prehistory, 11 (1-2) (2014): 203-236

The article constitutes the closing chapter of the proceedings of the Wenner Gren Workshop on “Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean,” which was held at Reggio Calabria in October of 2012.

Initial occupation of the Gelibolu Peninsula and the Gökçeada (Imbroz) island in the pre-Neolithic and Early Neolithic

Eurasian Prehistory 11 (1-2) (2014): 97-128

This article presents the results of recent surveys and excavations in the Turkish part of the North Aegean. The archaeological discoveries made on the island of Gökçeada (Imbroz) and on the adjacent Gallipoli Peninsula in the years since 1998 are shedding new light on the early prehistory of Turkish Thrace.

The Aegean Mesolithic: environment, economy, and voyaging

Eurasian Prehistory 11 (1-2) (2014): 63-74

The re-establishment of the environment during the early Holocen is one of the most principal aims of the research, in order to interpret the behavioural patterns of the prehistoric people who crossed the Aegean during the final Paleolithic and Mesolithic period.

Temporal placement and context of Cyro-PPNA activity on Cyprus

Eurasian Prehistory 11 (1-2) (2014): 9-28

This short chapter has three main aims. The first is to review and establish the dates of the recently recognized Cypro-PPNA period on Cyprus from the current evidence associated with this phase at the settlements of Ayia Varvara Asprokremnos (hereafter AVA) and Ayios Tychonas Klimonas (hereafter Klimonas).

Transformers Energize! Aegean Bronze Age rhyta in moments of transformation

In A. Bokern & C. Rowan (eds), Embodying Value? The Transformation of Objects in and from the Ancient World (Oxford 2014): 35-51

This paper examines the well-known Bronze Age Aegean vessel type of rhyta as agents of transfer and transformation. A series of ‘moments’ presents the variety of contexts in which rhyta occur, including as transformers of content, as part of ritual processes and geographical movements.

Mycenaean and Cypriot pottery from Gurob in the Manchester Museum collection: a test of trade network theories for the New Kingdom Fayum

Journal of Ancient Egyptian Interconnections 6.2 (June 2014), 10-22

This paper presents an analysis of Late Bronze Age Mycenaean and Cypriot pottery unearthed in Gurob (Fayum, Egypt) during the archaeological campaigns held at the site between the late 19th and early 20th centuries, and currently housed in the Manchester Museum.

Berit Wells in Memoriam

Opuscula 7 (2014), 150-152

The following section honours our colleague, teacher, and friend, Berit Wells. The contributions were originally to be included in a Festschrift, which we wished to present to Berit on her 67th birthday. Sadly, Berit lost her battle against cancer before we could finish the volume.

Dairy Queen. Churns and milk products in the Aegean Bronze Age

Opuscula 7 (2014), 205-222

This article assembles examples of an unusual vessel found in domestic contexts of the Early Bronze Age around the Aegean and in che East-ern Mediterranean. Identified as a “barrel vessel” by the excavators of Troy, Lesbos (Thermi), Lemnos (Poliochni), and various sites in the Chalkidike, the shape finds its best parallels in containers identified as churns in the Chalcolithic Levant, and related vessels from the Eneolithic Balkans.