ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

Ντικιλί Τάς

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 50

Χωρίς περίληψη

Τσέπι

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 50

Χωρίς περίληψη

Κουμάσα Κρήτης

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 45-48

Χωρίς περίληψη

Εικόνα και αρχαιολογία. Η περίπτωση της προϊστορικής αρχιτεκτονικής. Μέρος Α΄

Αθήνα

Εικόνα και αρχαιολογία. Η περίπτωση της προϊστορικής αρχιτεκτονικής. Μέρος Α΄ Το παρόν βιβλίο εξετάζει την παρουσία των αρχιτεκτονικών απεικονίσεων στις αρχαιολογικές δημοσιεύσεις προϊστορικών θέσεων στο Αιγαίο από την εποχή των πρωτοπόρων της έρευνας, όπως ο Heinrich Schliemann, ο Χρήστος Τσούντας και ο Arthur Evans, όταν τα σχέδια εν μέρει υποκαθιστούσαν και τις φωτογραφίες στις δημοσιεύσεις ανασκαφών, μέχρι και τις σύγχρονες ανασκαφές, οι οποίες διεξάγονται με την εκτενή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη παραγωγή πολλών εικόνων.

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 26-29

Χωρίς περίληψη

Ίκλαινα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 18-21

Χωρίς περίληψη

Κνωσός. Το ανάκτορο και ο αρχαιολογικός χώρος

Αθήνα

Κνωσός. Το ανάκτορο και ο αρχαιολογικός χώρος Ο οδηγός παρέχει με ευσύνοπτο τρόπο βασικές πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον, τους μύθους και την ιστορία του τόπου. Αναφέρει. συνοπτικά τις έρευνες, τις ανασκαφές και τις εργασίες προστασίας των ερειπίων.