ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

Κουμάσα Κρήτης

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 45-48

Χωρίς περίληψη

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 26-29

Χωρίς περίληψη

Ίκλαινα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 18-21

Χωρίς περίληψη

Myc. a-o-ri-me-ne and Hom. δόρυ μαίνεται

Kadmos 54.1-2 (2015): 31-38

The Myc. PN a-o-ri-me-ne may be interpreted as a possessive compound ʻwho has the μένος of the sword’, or as ʻwho has the μένος in the swordʼ, if the compounding vowel -i- was still functional as a locative marker, as Ruijgh proposed, or simply as the combination of the two elements [rage] and [sword].

Linéaire B da-wo et la datation de la tablette KN F(2) 852+

Kadmos 54.1-2 (2015): 23-30

Au Minoen Récent IIIA-B seulement les structures de stockage du site crétois de Haghia Triada, dans la plaine de la Messara, étaient compatibles avec la quantité GRA 10300[, qui est associée au toponyme linéaire B da-wo dans la tablette de Cnossos KN F(2) 852+. Ce fait soutient l’identification da-wo = Haghia Triada, qui à son tour permet d’établir un terminus post quem pour la rédaction de la tablette en question.

Neue Inschriften und Zeichen der Linear A-Schrift aus Milet

Kadmos 54.1-2 (2015): 1-22

Dieser Aufsatz stellt die neuen Inschriften und Zeichen der Linear A-Schrift vor, die in Milet während der Grabungen am Athena-Tempel 1994 bis zu Tage gekommen sind. Diese Gruppe von Lokalen und importierten Inschriften bestätigt den Gebrauch der Schrift in Milet und die engen Kontakte zu Kreta sowie dem südostägäischen Raum.

When diversity matters: exploring funerary evidence in Middle Minoan III Crete

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 1 (2015, new series): 117-136

Aside from limited studies on individual cemeteries or tomb types, analysis of Middle Minoan III funerary evidence has remained in the shadow. Reasons can be found in the dearth of archaeological remains, and it is useful to remember that most of the evidence for this period, both domestic and funerary, derived mainly from sites occupied in the following period (Late Minoan IA) and destroyed in Late Minoan IB.