ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2015

Βιβλιοκρισία του: Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery: New Results and Their Interpretations. Proceedings of the Round Table Conference Held at the Austrian Archaeological Institute in Athens, 15 and 16 April 2011

American Journal of Archaeology

Kotsonas, A., 2015. Online review of M. Kerschner & I. S. Lemos (eds), Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery: New Results and Their Interpretations. Proceedings of the Round Table Conference Held at the Austrian Archaeological Institute in Athens, 15 and 16 April 2011 (Vienna 2014), American Journal of Archaeology 119.3.
Κείμενο