ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

The faience finds of the Idaean Cave

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 91-142

The faience finds of the Idaean Cave compose a homogenous and interesting group amongst the votives that have been discovered in the sanctuary.

Karlsruher Kykladika unter der Lupe. Zur Verbindung naturwissenschaftlicher Untersuchungen mit der Aufarbeitung des Erwerbs von Antiken ungewisser Provenienz

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 1-46

Η επιστροφή πρώιμων κυκλαδικών αντικειμένων από τη Συλλογή του Κρατικού Μουσείου της Βάδης στην Καρλσρούη προέκυψε ως συνέπεια της ανάγκης επανεξέτασης της προβληματικής πολιτικής αποκτημάτων του Μουσείου.

Mycenaean lapidary craftsmanship: the manufacturing process of stone vases

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 121-146

Το πρώτο σημαντικό σύνολο λίθινων αγγείων, λεπτομερώς σχεδιασμένων και περίτεχνων, ανακαλύφθηκε στην ελλαδική ηπειρωτική χώρα, στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών (Μεσοελλαδική ΙΙΙ - Υστεροελλαδική Ι), και η προέλευση των περισσοτέρων είναι, με βεβαιότητα, μινωική.

Adornment, ritual and identity: Inscribed Minoan jewellery

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 51-70

Στο προκείμενο άρθρο, εξετάζουμε εκ νέου επιλεγμένα ενεπίγραφα Μινωικά κοσμήματα αντικείμενα υπό το φως του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μελετών με επίκεντρο την ανατολική Μεσογειακή τέχνη του κοσμήματος και της σημασίας της.