ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

On the architecture of the Toumba building at Lefkandi

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 203-212

Το κτήριο στην Τούμπα, στο Λευκαντί, είναι μοναδικό εξαιτίας της χρονολόγησης και την τοποθεσίας του. Τα υπολείμματα του μνημείου είναι σημαντικά εξαιτίας του μεγέθους και της περίτεχνης κατασκευής, και επίσης εξαιτίας του τρόπου που έχει ανασυσταθεί και ερμηνευθεί ως προστάδιο του ελληνικού περίπτερου ναού.

The formation and use of dromoi in Early Mycenaean tombs

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 71-120

Το άρθρο εξετάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης των δρόμων των μυκηναϊκών τάφων και τους λόγους για τους οποίους αναδείχθηκαν σε βασικά στοιχεία της ταφικής αρχιτεκτονικής στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Exploring mobility patterns and biological affinities in the southern Aegean: first insights from Early Bronze Age eastern Crete

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 3-25

Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος και συνδυάζει για πρώτη φορά τις βιολογικές αποστάσεις πληθυσμιακών ομάδων με τις αναλύσεις σταθερών ισοτόπων του στροντίου σε ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα που προέρχονται από την Κρήτη στην Πρώιμη εποχή του Χαλκού (τρίτη χιλιετία π.Χ.).

The Minoan amphoroid krater: from production to consumption

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 147-201

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο πήλινου αγγείου που αποτελούσε μέρος τόσο του ύστερου μινωικού, όσο και του μυκηναϊκού σχηματολογίου: τον αμφοροειδή κρατήρα.

The beginnings of writing on Crete: theory and context

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 27-49

Το παρόν επιστημονικό άρθρο εξετάζει υπό νέα μεθοδολογική προσέγγιση την αρχή του συστήματος γραφής στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.

An Overview of the Western Anatolian Early Bronze Age

European Journal of Archaeology 18. 1 (February 2015): 60-89

For a long time, assessments and evaluations of the western Anatolian Early Bronze Age (EBA) have only been based on the excavation results of Tarsus, Karataş-Semayük, Beycesultan, Demircihüyük, and Troy.

Early Neolithic settlement of Mavropigi in western Greek Macedonia

Eurasian Prehistory 12 (1-2) (2015): 47-116

Recent excavations at the Early Neolithic settlement of Mavropigi in western Macedonia, Greece have provided new and important evidence for early farming developments in the region and over a wide geographical zone from western Anatolia to the Adriatic coast and adjacent areas.

Masks and Ritual Performance on the Island of Cyprus

American Journal of Archaeology 119.1 (January 2015), 3-45

The island of Cyprus is well known for its abundance of masks, which have been the subject of focused studies as well as broader investigations on Phoenician and Punic masks. Yet, there is no comprehensive and diachronic overview of this important corpus contextualized within its Cypriot setting.

Opening the Bronze Age world

Antiquity 89 (February 2015), 210-212

In the article by Johan Ling and Zofia Stos-Gale (Antiquity 2015), an object seen in a number of Swedish rock paintings and carvings is understood to be a representation of the so-called oxhide shaped ingot of the eastern Mediterranean Minoan-Mycenaean Bronze Age culture.

A Mycenaean open-air cult place in Iklaina

Journal of Ancient Egyptian Interconnections 7.3 (September 2015), 41-48

During the recent excavations at the Mycenaean settlement of Iklaina a pit was unearthed, containing burned animal bones, numerous drinking vases, plaster offering tables, and animal figurines.