ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

Kavos and the Special Deposits. The Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual Practice: the Excavations of 2006–2008 (Volume II)

Cambridge

Kavos and the Special Deposits. The Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual Practice: the Excavations of 2006–2008 (Volume II) This is the second volume in ‘The Sanctuary on Keros and Origins of Aegean Ritual Practice: the excavations of 2006-2008’ series. It describes the excavation and finds from the Special Deposits at Kavos at the sanctuary on Keros lying opposite the settlement on the islet of Dhaskalio.

The faience finds of the Idaean Cave

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 91-142

The faience finds of the Idaean Cave compose a homogenous and interesting group amongst the votives that have been discovered in the sanctuary.

Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου

Αθήνα

Η θρησκεία στο προϊστορικό Αιγαίο. Οι πληροφορίες των γραφών του Αιγαίου Με το παρόν βιβλίο επιχειρείται η διερεύνηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων, αλλά και των λατρευτικών πρακτικών και τελετουργιών, κατά την προϊστορική περίοδο.

Bild und Ornament im frühen Athen

Regensburg

Bild und Ornament im frühen Athen Bild und Ornament sind in ihrer visuellen Funktion eng aufeinander bezogen. Das vorliegende Buch hat sich zur Aufgabe gemacht, Bild-Ornament-Relationen für das 10. bis 7. Jh. v. Chr. in Athen nachzuzeichnen.