ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

Karlsruher Kykladika unter der Lupe. Zur Verbindung naturwissenschaftlicher Untersuchungen mit der Aufarbeitung des Erwerbs von Antiken ungewisser Provenienz

Athenische Mitteilungen 127/128 (2012/2013) [2015]: 1-46

Η επιστροφή πρώιμων κυκλαδικών αντικειμένων από τη Συλλογή του Κρατικού Μουσείου της Βάδης στην Καρλσρούη προέκυψε ως συνέπεια της ανάγκης επανεξέτασης της προβληματικής πολιτικής αποκτημάτων του Μουσείου.

Thravsma. Contextualising the Intentional Destruction of Objects in the Bronze Age Aegean and Cyprus

Louvain

Thravsma. Contextualising the Intentional Destruction of Objects in the Bronze Age Aegean and Cyprus How does intentionally inflicting damage to material objects mediate the human experience in the prehistoric eastern Mediterranean? For all of the diversity in cultural practice in the civilisations of the Greek mainland and Aegean islands, Crete, Cyprus and the eastern coast of Italy between 4000-750 BC, archaeologists consider the custom of ritually killing objects as a normative, if inconsistent practice.

Μυκηναϊκή Αρκαδία. Αρχαιολογική και τοπογραφική θεώρηση

Αθήνα

Μυκηναϊκή Αρκαδία. Αρχαιολογική και τοπογραφική θεώρηση Η παρούσα μελέτη είναι μια απόπειρα για την ανασύνθεση της εικόνας της μυκηναϊκής Αρκαδίας με βάση τα αρχαιολογικά και τοπογραφικά δεδομένα, τέσσερις και πλέον δεκαετίες μετά τη συστηματική έρευνα τον R. Howell (BSA 1970) στον ίδιο χώρο.

Pots, Workshop and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece

Bruxelles

Pots, Workshop and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece This volume brings together a number of papers that were presented at the international symposium on Pots, Workshops and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece organised by the University of Athens (UoA) and the Université libre de Bruxelles (ULB), and held at the Université libre de Bruxelles in November 2013.

Mycenaean lapidary craftsmanship: the manufacturing process of stone vases

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 121-146

Το πρώτο σημαντικό σύνολο λίθινων αγγείων, λεπτομερώς σχεδιασμένων και περίτεχνων, ανακαλύφθηκε στην ελλαδική ηπειρωτική χώρα, στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών (Μεσοελλαδική ΙΙΙ - Υστεροελλαδική Ι), και η προέλευση των περισσοτέρων είναι, με βεβαιότητα, μινωική.

Adornment, ritual and identity: Inscribed Minoan jewellery

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 51-70

Στο προκείμενο άρθρο, εξετάζουμε εκ νέου επιλεγμένα ενεπίγραφα Μινωικά κοσμήματα αντικείμενα υπό το φως του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μελετών με επίκεντρο την ανατολική Μεσογειακή τέχνη του κοσμήματος και της σημασίας της.

On the architecture of the Toumba building at Lefkandi

The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 203-212

Το κτήριο στην Τούμπα, στο Λευκαντί, είναι μοναδικό εξαιτίας της χρονολόγησης και την τοποθεσίας του. Τα υπολείμματα του μνημείου είναι σημαντικά εξαιτίας του μεγέθους και της περίτεχνης κατασκευής, και επίσης εξαιτίας του τρόπου που έχει ανασυσταθεί και ερμηνευθεί ως προστάδιο του ελληνικού περίπτερου ναού.