ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2016

Βιβλιοκρισία του H. Brecoulaki, J. L. Davis & S. R. Stocker (eds), Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered

Bryn Mawr Classical Review 2016.11.09

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Chapin, A. P., Βιβλιοκρισία του: H. Brecoulaki, J. L. Davis & S. R. Stocker (eds), Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 72 (Athens 2015), Bryn Mawr Classical Review 2016.11.09

Βιβλιοκρισία του M. Harlow, C. Michel & M. L. Nosch (eds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology

Cambridge Archaeological Journal 26.4 (2016): 743-744

Gleba, M., Βιβλιοκρισία του: M. Harlow, C. Michel & M. L. Nosch (eds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology, Ancient Textiles Series 18 (Oxford 2015), Cambridge Archaeological Journal 26.4 (2016): 743-744.

Βιβλιοκρισία του: A Test of Time and A Test of Time Revisited: The Volcano of Thera and the Chronology and History of the Aegean and East Mediterranean in the mid-second Millennium BC

Bryn Mawr Classical Review

Bietak, M., 2016. Review of S. W. Manning, A Test of Time and A Test of Time Revisited: The Volcano of Thera and the Chronology and History of the Aegean and East Mediterranean in the mid-second Millennium BC (2nd Edition) (Oxford; Philadelphia 2014), Bryn Mawr Classical Review 2016.04.06.
Κείμενο