ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2016

Βιβλιοκρισία του: Σπυρίδων Μαρινάτος, 1901-1974. Η ζωή και η εποχή του

Προ-ιστορήματα

Μερούσης, Ν., 2016. Βιβλιοκρισία του: Ε. Μαντζουράνη & Ν. Μαρινάτου (επιμ.), Σπυρίδων Μαρινάτος, 1901-1974. Η ζωή και η εποχή του (Αθήνα 2014), Προ-ιστορήματα 7 (Φεβρουάριος 2016).
PDF