ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2017

Βιβλιοκρισία του R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture. A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016)

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 397-400

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture. A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016), Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 397-400

 

Βιβλιοκρισία του J. Mynářová, P. Onderka & P. Pavúk (eds), There and Back Again – The Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15-18, 2014 (Prague 2015)

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 400-404

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: J. Mynářová, P. Onderka & P. Pavúk (eds), There and Back Again – The Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15-18, 2014 (Prague 2015), Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 400-404

Βιβλιοκρισία του L. P. Day, H. M. C. Dierckx, K. Flint-Hamilton, G. C. Gesell, K. T. Glowacki, N. L. Klein, D. S. Reese & L. M. Snyder, Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses. Kavousi. The results of the Excavations at Kavousi in Eastern Crete (Philadelphia 2016)

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 404

Schoep, I., Βιβλιοκρισία του: L. P. Day, H. M. C. Dierckx, K. Flint-Hamilton, G. C. Gesell, K. T. Glowacki, N. L. Klein, D. S. Reese & L. M. Snyder, Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses. Kavousi. The results of the Excavations at Kavousi in Eastern Crete (Philadelphia 2016), Journal of Greek Archaeology 2

Βιβλιοκρισία του E. R. Gebhard & T. E. Gregory (eds), Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity (Princeton 2015)

Journal of Hellenic Studies 137 (2017): 261-263

Salmon, J., Βιβλιοκρισία του: E. R. Gebhard & T. E. Gregory (eds), Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity (Princeton 2015), Journal of Hellenic Studies 137 (2017): 261-263

Βιβλιοκρισία του L. C. Langford-Verstegen with contributions by P. P. Betancourt, C. Davaras, S.C. Ferrence & E. Nodarou, Hagios Charalambos: a Minoan Burial Cave in Crete 2. The Pottery (Philadelphia 2016)

Journal of Hellenic Studies 137 (2017): 257-258

Haggis, D. C., Βιβλιοκρισία του: L. C. Langford-Verstegen with contributions by P. P. Betancourt, C. Davaras, S.C. Ferrence & E. Nodarou, Hagios Charalambos: a Minoan Burial Cave in Crete 2. The Pottery (Philadelphia 2016), Journal of Hellenic Studies 137 (2017): 257-258

Βιβλιοκρισία του A. Karetsou & L. Girella, Kalochoraphitis: Two Chamber Tombs from the LM IIIA2–B Cemetery. A Contribution to Postpalatial Funerary Practice in the Mesara (Padova 2015)

Journal of Hellenic Studies 137 (2017): 256-257

Galanakis, Y., Βιβλιοκρισία του: A. Karetsou & L. Girella, Kalochoraphitis: Two Chamber Tombs from the LM IIIA2–B Cemetery. A Contribution to Postpalatial Funerary Practice in the Mesara (Padova 2015), Journal of Hellenic Studies 137 (2017): 256-257

 

Βιβλιοκρισία του E. Pernicka, S. Ünlüsoy & S. W. E. Blum (eds), Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference Held at the University of Tübingen, May 8–10, 2009 [Studia Troica Monographien 8]

Bryn Mawr Classical Review 2017.10.04

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Gori, M., Βιβλιοκρισία του: E. Pernicka, S. Ünlüsoy & S. W. E. Blum (eds), Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference Held at the University of Tübingen, May 8–10, 2009 [Studia Troica Monographien 8] (Bonn 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.10.04.

Βιβλιοκρισία του M. Tsipopoulou, Petras, Siteia: The Pre- and Proto-Palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015 [Monographs of the Danish Institute at Athens 21]

Bryn Mawr Classical Review 2017.10.45

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Caloi, I., Βιβλιοκρισία του: M. Tsipopoulou, Petras, Siteia: The Pre- and Proto-Palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015 [Monographs of the Danish Institute at Athens 21] (Aarhus 2017), Bryn Mawr Classical Review 2017.10.45.

Βιβλιοκρισία του S. Demesticha & A. Bernard Knapp, Maritime Transport Containers in the Bronze-Iron Age Aegean and Eastern Mediterranean

Bryn Mawr Classical Review 2017.12.19

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Capra, R. L., Βιβλιοκρισία του: S. Demesticha & A. Bernard Knapp, Maritime Transport Containers in the Bronze-Iron Age Aegean and Eastern Mediterranean (Uppsala 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.12.19.

Βιβλιοκρισία του U. Damm-Meinhardt, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg (Kampagnen 1976 bis 1983): die mykenische Palastzeit (SH III B2) und beginnende Nachpalastzeit (Beginn SH III C), Tiryns 17.1

Bryn Mawr Classical Review 2017.12.10

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Kramer-Hajos, M., Βιβλιοκρισία του: U. Damm-Meinhardt, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg (Kampagnen 1976 bis 1983): die mykenische Palastzeit (SH III B2) und beginnende Nachpalastzeit (Beginn SH III C), Tiryns 17.1 (Wiesbaden 2015), Bryn Mawr Classical Review 2017.12.10.