ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2017

How Long is a Century? Late Minoan IIIB Pottery. Relative Chronology and Regional Differences

Louvain-la-Neuve 2017

How Long is a Century? Late Minoan IIIB Pottery. Relative Chronology and Regional Differences Covering approximately the century between 1300 and 1200 BC, the Late Minoan IIIB phase remains a blurred episode of Minoan civilisation. Archaeological data present a contradictory picture: on the one hand, they suggest a time of prosperity, with favourable conditions of subsistence and growth; on the other hand, there are signs of trouble illustrated by a series of abandonments of century-old occupied settlements.

Minoan Extractions. A Photographic Journey 2009-2016. Sissi Archaeological Project

Oxford 2017

Minoan Extractions. A Photographic Journey 2009-2016. Sissi Archaeological Project Archaeologist and award-winning photographer Gavin McGuire’s involvement with the Sissi Archaeological Project, where he conducted a seven-year photographic study of the Bronze Age Minoan excavations under the auspices of the Belgian School in Athens, Université Catholique de Louvain, offered an extraordinary opportunity to capture moments of human interaction during excavations as they interconnected with an ancient Minoan culture, stretching back millennia (2600-1200 BC).

Αρχαία Κύπρος. Πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου

Αθήνα 2017

Αρχαία Κύπρος. Πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν ευρύτατης συνεργασίας και αποσκοπεί στο να προσφέρει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση της αρχαίας κυπριακής ιστορίας από την εποχή των πρωιμότερης ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, την 11η χιλιετία π.Χ., έως την κατάλυση των ανεξάρτητων πόλεων-βασιλείων και την ένταξη της Κύπρου στο πτολεμαϊκό βασίλειο της Αιγύπτου, στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.

Cattle in ritual practice and iconography in Bronze Age Cyprus

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 53-80

Images of cattle, either as whole animals or as bucrania, appear repeatedly on artefacts that played an active role in social strategies and, through repetition and refinement, served over time as a framework for the formation and reproduction of social and ritual institutions.

Preserving memory in Minoan Crete. Filled-in bench and platform deposits from the First Palace of Phaistos

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 33-52

This paper focuses on some unusual and not well-known structured deposits from this building, that largely consist of complete or fragmentary vases as well as occasionally other objects that are placed in a ‘structured’ way, with which I mean that they have either been positioned vertically and/ or horizontally, and sometimes comprise stacked cups, before being sealed. They are here called ‘filled-in bench and platform deposits’. They differ from other cases identified at Minoan sites, such as Knossos, Malia, Thronos/Kephala and Nopeigia-Drapanias, but also from practices attested in Bronze and Iron Age sites in Northern and Eastern Europe (e.g. Britain and Bulgaria).

New insights into the Upper Pleistocene archaeology of Northwestern Greece: The evidence from three open-air sites and its implication for Middle and Upper Palaeolithic hunter-gatherers’ activity and behaviour in Southeastern Europe

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 1-32

Following a brief review of the basic points and conclusions concerning archaeological research on the Upper Pleistocene in Northwestern Greece, our methods and research questions are presented. The overview of the empirical data is followed by a discussion of how these are integrated into the Palaeolithic narrative of the region and the wider context of Southeastern Europe.

Mykenische Keramik in der Rhodopenregion. Herkunft, regionaler Kontext und sozialökonomische Grundlagen

Archaeologia Austriaca 101 (2017): 269-302

Διαβάστε το άρθρο

The production regions of that pottery could be established by means of Neutron Activation Analysis (NAA), and we compare the earlier results of Dragoyna with the new ones from Koprivlen. These results give us the opportunity to re-evaluate the development of contacts between the eastern Balkans, the northern Aegean and Mycenaean Greece.

The Late Helladic IIB to IIIA2 pottery sequence from the Mycenaean palace at Ayios Vasileios, Laconia

Archaeologia Austriaca 101 (2017): 73-142

Διαβάστε το άρθρο

One of the main tasks has been the detailed analysis of well stratified material, which will clarify the development of the local pottery styles including evidence for continuity or discontinuity in the commonest pottery types and fabrics from the site. Based on the preliminary results from this study the developments and changes in the pottery tradition have been compared to those known from other centres in Laconia and beyond.

Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015

Aarhus

Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015 The second conference report on the archaeological site of Petras, Siteia concerns the progress of research conducted about the very important and extensive cemetery of the Pre- and Proto-palatial periods in eastern Crete - one of very few excavations started in Crete in the 21st century.

Βιβλιοκρισία του R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis

Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Doyle, J., Βιβλιοκρισία του: R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28.

Identification of skeletal remains from a Mycenaean burial in Kastrouli Desfina, Greece

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.1 (2017): 265-269

Διαβάστε το άρθρο

We identified 15 adults along with 2 subadults, an infant and a fetus. Skeletal remains of domesticated animals were also recovered from the same undisturbed context, for which the recovered archaeological artifacts suggest that the tomb was Mycenaean/Late Helladic in date.