ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Late Bronze Age climate change and the destruction of the Mycenaean Palace of Nestor at Pylos

PLoS ONE12(12): e0189447 (December 27, 2017)

Διαβάστε το άρθρο

This paper offers new high-resolution oxygen and carbon isotope data from Stalagmite S1 from Mavri Trypa Cave, SW Peloponnese. Our data provide the climate background to the destruction of the nearby Mycenaean Palace of Nestor at Pylos at the transition from Late Helladic (LH) IIIB to LH IIIC, ~3150–3130 years before present (before AD 1950, hereafter yrs BP) and the subsequent period.

Βιβλιοκρισία του Gournia, Vasiliki and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra, Crete. Excavations of the Wells-Houston-Cramp Expeditions 1901, 1903, 1904.

Classical Review 67.1 (2017): 313-314

Gaignerot-Driessen, F., Βιβλιοκρισία του H. Boyd Hawes, B. E. Williams, R. B. Seager, E. H. Hall, Gournia, Vasiliki and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra, Crete. Excavations of the Wells-Houston-Cramp Expeditions 1901, 1903, 1904 (Philadelphia 2014, first edition 1908), Classical Review 67.1 (2017): 313-314.

Hermes a-re-ja (PY Tn 316): a new interpretation

Kadmos 55.1-2 (2017): 67-82

A long-standing consensus among Mycenaean scholars is that a-re-ja, an epithet of Hermes in the Pylos tablet Tn 316, must be somehow related to Ares, the war god. Hermes Areiās would be either a derivative in *-ās of Ares or, according to a recent suggestion, an abbreviated compound in the first member of which Ares would figure. The present paper argues for a different solution, taking a-re-ja (dat.) /aleii̯āi/ as an apposed noun epithet of the root *h2leu̯- ‘to ward off’.

Βιβλιοκρισία του: Settlement on the Mediterranean Coast. Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen: facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace

Classical Review 67.1 (2017): 283-285

Barker, G., Βιβλιοκρισία του L. R. Mercuri, R. González Villaescusa & F. Bertoncello (eds), Settlement on the Mediterranean Coast. Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen: facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace (Antibes 2014), Classical Review 67.1 (2017): 283-285.

 

Récapitulatifs mycéniens: la série Ed de Pylos

Kadmos 55.1-2 (2017): 49–66

Étude des cinq tablettes récapitulatives de la série Ed en linéaire B de Pylos. Contrairement à ce qui est généralement admis, elles concernent les terres enregistrées non pas dans les séries Eb et/ou Ep, mais dans d’autres séries actuellement perdues.

Il geroglifico cretese: nuovi metodi di lettura (con una nuova proposta di interpretazione del segno 044 i)

Kadmos 55.1-2 (2017): 17–36

In base a recenti analisi dei sigilli in pietra iscritti nel sistema di scrittura geroglifico cretese, ancora indecifrato, si puo proporre una nuova ipotesi di interpretazione della funzione di alcuni segni. Alcuni elementi che erano stati considerati come simboli decorativi sono stati re-interpretati, invece, come elementi semantici del repertorio geroglifico cretese.

Ταξικοί αγώνες και η πτώση των μυκηναϊκών ανακτόρων

Κρίση 1 (2017): 78-126

Διαβάστε το άρθρο

Το άρθρο πραγματεύεται το τέλος του ανακτορικού συστήματος στη μυκηναϊκή Ελλάδα και τη μετάβαση από τον Ασιατικό Τρόπο Παραγωγής στην οικονομία της Εποχής του Σιδήρου, η οποία ήταν βασισμένη στην ατομική ιδιοκτησία της γης. Έπειτα, από μια σύντομη παρουσίαση του ανακτορικού οικονομικού συστήματος, εξετάζονται οι αιτίες, οι οποίες οδήγησαν στις καταστροφές των ανακτόρων από πυρκαγιά γύρω στο 1200 π.Χ.

Ένα νησί μεταξύ δύο κόσμων. Αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια, Προϊστορικοί έως και Βυζαντινοί Χρόνοι. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Ερέτρια, 12-14 Ιουλίου 2013

Αθήνα

Διαβάστε το βιβλίο

Ένα νησί μεταξύ δύο κόσμων. Αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια, Προϊστορικοί έως και Βυζαντινοί Χρόνοι. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Ερέτρια, 12-14 Ιουλίου 2013 The island of Euboea has always acted as a bridge connecting mainland Greece to the wider Aegean and the Mediterranean world; its archaeological importance was an acknowledged but often understated fact. Euboea, a region with an identity crisis, at the same time considered an island but also a part of the mainland, due to its geographical and cultural proximity, has for millennia played an important role in events that shaped aspects of Greek antiquity.

Βιβλιοκρισία του: Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered

American Journal of Archaeology 121.1 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Blakolmer, F., 2017. Βιβλιοκρισία του: H. Brecoulaki, J. L Davis & S. R Stocker, Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered, Meletemata 72 (Athens 2015), American Journal of Archaeology 121.1 (2017).