ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Πετρογραφική ανάλυση κεραμικής από τις θέσεις Λιατοβουνίου και Κρύας, Νομού Ιωαννίνων

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 231-250.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Based on the petrographic analysis of 101 samples representing the main ceramic wares, the paper discusses the provenance and the organization of production of the handmade Late Bronze Age/Early Iron Age pottery from the settlements of Liatovouni and Krya.

Κεραμική παραγωγή και μόνιμη κατοίκηση στο τέλος της εποχής του Χαλκού. Η περίπτωση της κεντρικής Ηπείρου

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 221-230.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The absence of architectural remains in the few excavated prehistoric settlements of Epirus has been interpreted by many researchers as a proof that the prehistoric inhabitants of Epirus were nomads. The characterization of a site as a permanent or a temporal installation has been based for a long time on the analysis of the archaeozoological material (sex and age of the animals).

Fragments of a Maritime Small World: Glykys Limin and Trans-Ionian Trade in the Mycenaean Period

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 207-220.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Στην ύστερη εποχή του Χαλκού, ο Γλυκύς Λιμήν, αρχαίος κόλπος στην κατώτερη κοιλάδα του ποταμού Αχέροντα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως λιμάνι στο ενεργητικό ναυτικό εμπόριο ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και την κεντρική Μεσόγειο. Εκεί, στην περιοχή της μεταγενέστερης Εφύρας και στο περιβάλλον της, ιδρύθηκε ένα μυκηναϊκό-ηπειρωτικό κέντρο.

Έρευνες πεδίου για αρχαιολογικές μαρτυρίες στα τοπία της ύστερης πλειστόκαινης – πρώιμης ολόκαινης ηπειρωτικής ενδοχώρας (Νομός Ιωαννίνων)

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 197-206.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Inland Epirus has been the focus of multi-disciplinary archaeological research since the early 1960’s. Research has been fruitful as far as the Palaeolithic period and the Upper Pleistocene environment are concerned, whereas the oncoming Mesolithic, Neolithic and Bronze Age periods are still underrepresented.

Νέα αρχαιολογικά δεδομένα για το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και τους Σκοτεινούς Αιώνες από το Μεγανήσι

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 169-184.

During short excavations conducted by the former 36th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities from 2011 until 2014 at Meganisi a number of funerary monuments were investigated, already spotted and reported to the Ministry by a local inhabitant.

Πέρα από τις θερμίδες: Γεύματα και συναντήσεις στο νεολιθικό σπήλαιο της Δράκαινας (Κεφαλονιά, Ιόνια νησιά)

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 153-168.

In line with the recent reorientation of zooarchaeological theory and practice, which places overdue emphasis on issues of social consumption, rather than solely economic production, this paper focuses on the Late Neolithic macromammal remains from Drakaina cave on Cephalonia island in the Ionian Sea.

Visviki Magoula near Velestino – The Late Neolithic Finds in Context

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 131-144.

Η μαγούλα Βισβίκη, ένας νεολιθικός οικισμός με μορφή λόφου στο νοτιοανατολικό τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας κοντά στη λίμνη Κάρλα, είναι μία από τις ανασκαφές που διεξήχθησαν στην Ελλάδα από τον διευθυντή του «Reichsamt für Vorgeschichte» (Αυτοκρατορική Υπηρεσία για την Προϊστορία), Η. Reinerth.

Some Preliminary Remarks Concerning a Neutron Activation Analysis (NAA) Study and Fabric Correlation of Ceramic Samples from Asea in Arcadia, Greece

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 91-108.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Mit der Einführung von der Suche nach Tonlagern im Feld, der Bestimmung der Tonmi-nerale und der quantitativen Analyse des Elementgehaltes von archäologischen Funden (hier Keramik) z. B. durch die Neutronenaktivierungsanalyse (NAA) ist die Zeit reif für die Betrachtung archäologisch relevanter Korrelationen dieser Messdaten des Scherbengefüges.

Η Μύρινα της πρώιμης εποχής του Χαλκού: δέπας αμφικύπελλον

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 67-78.

During the third millennium BC several significant developments and changes took place in the Aegean. The Aegean islands were in the forefront of those cultural developments.

Το Καστρί της Σύρου υπό το φως των ερευνών της περιόδου 2006-2012

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 55-66.

From 2006 to 2012 new investigations were conducted on the steep hill of Kastri on Syros under the auspices of the Archaeological Society at Athens and the direction of the author. These included further excavation, aerial photography and surveying of the building remains.

Κεραμική της μέσης και ύστερης εποχής του Χαλκού από το σπήλαιο Ζα

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 49-54.

The Middle and Late Cycladic pottery from the Cave of Zas on Naxos offers useful information about those periods on the island, and their presence at the site provides the first example of the use of a cave in the Cyclades in the 2nd millennium BC.

Neolithic Greece beyond the Village

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 39-47.

Ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τόσο την Αγγελικά Ντούζουγλη όσο και τον Κωνσταντίνο Ζάχο είναι ο προσδιορισμός και η ερμηνεία των ριζοσπαστικών αλλαγών στην κατοίκηση του ελλαδικού χώρου στις νεότερες φάσεις τη; Νεολιθικής.

Problematising the Transition from Bronze to Iron

Στο A. J. Shortland (ed.) 2017. The Social Context of Technological Change. Egypt and the Near East, 1650-1150 BC, Oxford: 255-273.

In Greece and Cyprus the twelfth century is usually seen as the beginning of the 'Transition' from bronze to iron - a decisive phase of one or two hundred years during which iron became cheaply and widely available for the first time, displacing bronze as the main metal for tools and implements.