ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2017

Βιβλιοκρισία του R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis

Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Doyle, J., Βιβλιοκρισία του: R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28.

Βιβλιοκρισία του E. R. Gebhard & T. E. Gregory, Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity

Bryn Mawr Classical Review 2017.03.43

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Smith, D. M., Βιβλιοκρισία του: E. R. Gebhard & T. E. Gregory, Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity, Hesperia Supplement, 48 (Princeton 2015), Bryn Mawr Classical Review 2017.03.43.

Βιβλιοκρισία του B.P.C. Molloy, Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and Their Neighbours

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Andreou, G. M., Βιβλιοκρισία του: B.P.C. Molloy, Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and Their Neighbours (Oxford 2016), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, M.P. Richards & S.C. Fox (eds), Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Nafplioti, A., Βιβλιοκρισία του: A. Papathanasiou, M.P. Richards & S.C. Fox (eds), Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis (Princeton 2015), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του N. Vogeikoff-Brogan, J.L. Davis & V. Florou (eds), Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Sturgeon, M. C., Βιβλιοκρισία του: N. Vogeikoff-Brogan, J.L. Davis & V. Florou (eds), Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives (Atlanta 2015), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits: the Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual

Antiquity 91.355 (2017): 260-261

Kyriakidis, E., Βιβλιοκρισία του: C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits: the Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual (Cambridge 2016), Antiquity 91.355 (2017): 260-261.