ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2017

Βιβλιοκρισία του Gournia, Vasiliki and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra, Crete. Excavations of the Wells-Houston-Cramp Expeditions 1901, 1903, 1904.

Classical Review 67.1 (2017): 313-314

Gaignerot-Driessen, F., Βιβλιοκρισία του H. Boyd Hawes, B. E. Williams, R. B. Seager, E. H. Hall, Gournia, Vasiliki and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra, Crete. Excavations of the Wells-Houston-Cramp Expeditions 1901, 1903, 1904 (Philadelphia 2014, first edition 1908), Classical Review 67.1 (2017): 313-314.

Βιβλιοκρισία του: Settlement on the Mediterranean Coast. Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen: facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace

Classical Review 67.1 (2017): 283-285

Barker, G., Βιβλιοκρισία του L. R. Mercuri, R. González Villaescusa & F. Bertoncello (eds), Settlement on the Mediterranean Coast. Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen: facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace (Antibes 2014), Classical Review 67.1 (2017): 283-285.

 

Βιβλιοκρισία του: Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered

American Journal of Archaeology 121.1 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Blakolmer, F., 2017. Βιβλιοκρισία του: H. Brecoulaki, J. L Davis & S. R Stocker, Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered, Meletemata 72 (Athens 2015), American Journal of Archaeology 121.1 (2017).