ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2018

Settlement and Land Use on the Periphery. The Bouros-Kastri Peninsula, Southern Euboia

Oxford 2018

Settlement and Land Use on the Periphery. The Bouros-Kastri Peninsula, Southern Euboia The Bouros-Kastri peninsula at the south-eastern tip of the Greek island of Euboia has previously been overlooked in the archaeological literature. This survey by the Southern Euboea Exploration Project, conducted under the aegis of the Canadian Institute in Greece, now provides a wealth of intriguing information about fluctuations in long-term use and habitation in this part of the Karystia.

Die goldenen Siegelringen der Ägäischen Bronzezeit

Heidelberg 2018

Die goldenen Siegelringen der Ägäischen Bronzezeit The aim of the present work is to present a comprehensive survey of the genre of Minoan and Mycenaean signet rings in its chronological, technical and iconographic development. The study of the material faces two main problems: First, seal images of supposedly religious content have always been a vividly discussed subject of research, while signet rings with allegedly lesser pictographical potential were (and still are) significantly underrepresented in the literature.

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans

Oxford & Philadelphia 2018

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans Ever since the definition of the Neolithic Revolution by Vere Gordon Childe, archaeologists have been aware of the crucial importance of food for the understanding of prehistoric developments. Numerous studies have classified and described cooking ware, hearths and ovens, have studied food residues and more recently also stable isotopes in skeletal material.

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean

Leiden 2018

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean Colourful surface treatments form an integral element of vernacular and élite architecture of ancient societies. This is also true for the various regions of the Eastern Mediterranean in the 2nd millennium B.C.E., where elaborate wall paintings furnished temples, tombs, palatial buildings, and in general more elaborate houses.

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns

Louvain-la-Neuve 2018

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns Following a first 5-year programme between 2007 and 2011 and three earlier preliminary reports published as Aegis 1.4 and 6, the Belgian School at Athens returned to Sissi in 2015. This volume describes the results of the 2015 and 2016 campaigns, in part concentrating on the remains of a large, Neopalatial monumental complex with Central Court, which was initially recognised in 2011.

Chalasmenos I. The Late Minoan IIIC Settlement House A.2

Philadelphia-Pennsylvania 2018

Chalasmenos I. The Late Minoan IIIC Settlement House A.2 The present monograph constitutes the first volume of the final publication of the Late Minoan (LM) IIIC settlement at Chalasmenos, Ierapetra, East Crete. This introductory chapter provides general information about the site and discusses its topography, the history of site use, and the history of archaeological investigation at the site and in its immediate vicinity (including previous publications) as well as the goals and results of the excavation.

Ornaments and Other Ambiguous Artifacts from Franchthi. Volume 1, The Palaeolithic and the Mesolithic

Indiana 2018

Ornaments and Other Ambiguous Artifacts from Franchthi. Volume 1, The Palaeolithic and the Mesolithic The famous Franchthi Cave excavations in Greece brought to light an exceptionally long sequence of ornaments, spanning from the earliest Upper Palaeolithic to the end of the Neolithic. This volume focuses on the Palaeolithic and Mesolithic ornaments and ornamental species, which constitute one of the largest collections in Europe for these periods combined.

Daidalos at Work. A Phenomenological Approach to the Study of Minoan Architecture

Philadelphia 2018

Daidalos at Work. A Phenomenological Approach to the Study of Minoan  Architecture The Bronze Age was a time of affluence and innovation for Crete, a unique "moment" in the early history of architecture that, in a bizarre way, seems to echo the formative years of the Modern world of the 20th century AD. The mythical Daidalos, with his many attributes and tasks, stands for the prototpye of “an architect at work” following orders and desires set by his clients and by society.

Iερά και θρησκευτικές τελετουργίες στην ανακτορική και μετανακτορική μυκηναϊκή περίοδο

Αθήνα 2018

Iερά και θρησκευτικές τελετουργίες στην ανακτορική και μετανακτορική μυκηναϊκή περίοδο H μελέτη αυτή φωτίζει όψεις της θρησκείας σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της αιγαιακής προϊστορίας. Εδώ τα συνεχώς εμπλουτισμένα αρχαιολογικά στοιχεία υποδεικνύουν σύνθετες διεργασίες σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο. Αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου αρχαιολογικού υλικού από ήδη γνωστές και από νέες θέσεις, η συγγραφέας διερευνά την εξέλιξη και τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη θρησκευτική οργάνωση και τη συμπεριφορά των Μυκηναίων μεταξύ του 14ου και του 12ου αιώνα π.Χ.

Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon

2018

Mykene. Die sagenhafte Welt des  Agamemnon Die mykenische Kultur gilt als erste Hochkultur auf dem europäischen Festland. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes und in Mittelgriechenland erlebte sie ihren Höhepunkt zwischen 1600 und 1200 v. Chr. Heinrich Schliemann entdeckte ab 1874 durch seine Ausgrabungen in Mykene, Tiryns und Orchomenos diese prähistorische Kultur.

Iklaina: The Monumental Buildings

Αθήνα 2018

Iklaina: The Monumental Buildings Τhe present volume publishes the stratigraphy and general description of the buildings and structures located in the sector of the Cyclopean Platform. These are formal and monumental structures, clustered together in a distinct part of the settlement that is clearly separated from the residential and industrial quarters and accessed through a gateway.