ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2018

Βιβλιοκρισία του E. Kiriatzi & C. Knappett (eds), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean [British School at Athens Studies in Greek Antiquity], (Cambridge 2016)

Cambridge Archaeological Journal 28.2 (2018): 352-354

Russell, A., Βιβλιοκρισία του: Ε. Kiriatzi & C. Knappett (eds), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean [British School at Athens Studies in Greek Antiquity], (Cambridge 2016), Cambridge Archaeological Journal 28.2 (2018): 352-354

Βιβλιοκρισία του M. Mina, S. Triantaphyllou & Y. Papadatos (eds), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean (Oxford 2016)

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 455-459

Gallou, C., Βιβλιοκρισία του: M. Mina, S. Triantaphyllou & Y. Papadatos (eds), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean (Oxford 2016), Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 455-459

Βιβλιοκρισία του Th. L. Papadopoulos & E. Papadopoulou–Chrysikopoulou, Excavations at the Mycenaean Cemetery at Aigion – 1967 (Oxford 2017) & K. Aktypi, The Mycenaean Cemetery at Ayios Vasileios, Chalandritsa, in Achaea (Oxford 2017)

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 448-450

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: Th. L. Papadopoulos & E. Papadopoulou–Chrysikopoulou, Excavations at the Mycenaean Cemetery at Aigion – 1967 (Oxford 2017) & K. Aktypi, The Mycenaean Cemetery at Ayios Vasileios, Chalandritsa, in Achaea (Oxford 2017), Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 448-450