ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2018

Βιβλιοκρισία του D. Panagiotopoulos, Mykenische Siegelpraxis. Funktion, Kontext, und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben aus dem griechischen Festland und Kreta (München 2014)

Gnomon 90.4 (2018): 341-346

Krzyszkowska, O., Βιβλιοκρισία του: D. Panagiotopoulos, Mykenische Siegelpraxis. Funktion, Kontext, und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben aus dem griechischen Festland und Kreta (München 2014), Gnomon 90.4 (2018): 341-346

Βιβλιοκρισία του: C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. J. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits. The sanctuary on Keros and the origins of Aegean ritual practice: the excavations of 2006-2008 (Cambridge 2015)

Gnomon 90.5 (2018): 444-450

Steinmann, B. F., Βιβλιοκρισία του: C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. J. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits. The sanctuary on Keros and the origins of Aegean ritual practice: the excavations of 2006-2008 (Cambridge 2015), Gnomon 90.5 (2018): 444-450

Βιβλιοκρισία του E. Banks, Lerna. A Preclassical Site in the Argolid. Results of Excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Volume VII: The Neolithic Settlement. With an appendix on fauna by David S. Reese (Princeton 2015)

Gnomon 90.7 (2018): 669-671

Perlès, C., Βιβλιοκρισία του: E. Banks, Lerna. A Preclassical Site in the Argolid. Results of Excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Volume VII: The Neolithic Settlement. With an appendix on fauna by David S. Reese (Princeton 2015), Gnomon 90.7 (2018): 669-671

Βιβλιοκρισία του T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwest-lichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die mykenische Nachpalaszeit (SH IIIC). Text (Wiesbaden 2013) & U. Damm-Meinhardt & T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die ausgehende Palaszeit (SH IIIB2) und die mykenische Nachpalszeit (SH IIIC). Dokumentation zu den Bände XVII 1 und 2 (Wiesbaden 2013)

Gnomon 90.7 (2018): 633-637

Thomas, E., Βιβλιοκρισία του: T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die mykenische Nachpalaszeit (SH IIIC). Text (Wiesbaden 2013) & U. Damm-Meinhardt & T. Mühlenbruch, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg und des nordwestlichen Stadtgebiets (Kampagnen 1976 bis 1983). Die ausgehende Palaszeit (SH IIIB2) und die mykenische Nachpalszeit (SH IIIC). Dokumentation zu den

Βιβλιοκρισία του R. A. K. Smith, M. K. Dabney, E. Pappi, S. Triantaphyllou & J. C. Wright, Ayia Sotira. A Mycenaean Chamber Tomb Cemetery in the Nemea Valley, Greece (Philadelphia 2017)

Bryn Mawr Classical Review 2018.10.34

Galanakis, Y., Βιβλιοκρισία του: R. A. K. Smith, M. K. Dabney, E. Pappi, S. Triantaphyllou & J. C. Wright, Ayia Sotira. A Mycenaean Chamber Tomb Cemetery in the Nemea Valley, Greece (Philadelphia 2017), Bryn Mawr Classical Review 2018.10.34
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του Q. Letesson & C. Knappett (eds), Minoan Architecture and Urbanism: New Perspectives on an Ancient Built Environment (Oxford 2017)

Bryn Mawr Classical Review 2018.10.35

Salichou, A., Βιβλιοκρισία του: Q. Letesson & C. Knappett (eds), Minoan Architecture and Urbanism: New Perspectives on an Ancient Built Environment (Oxford 2017), Bryn Mawr Classical Review 2018.10.35
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του Ž. Tankosić, F. Mavridis & M. Kosma (eds), An Island between Two Worlds: The Archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine Times. Proceedings of International Conference, Eretria, 12-14 July 2013 (Athens 2017)

Bryn Mawr Classical Review 2018.10.42

Smith, D. M., Βιβλιοκρισία του: Ž. Tankosić, F. Mavridis & M. Kosma (eds), An Island between Two Worlds: The Archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine Times. Proceedings of International Conference, Eretria, 12-14 July 2013 (Athens 2017), Bryn Mawr Classical Review 2018.10.42
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του M. C. Shaw & J. W. Shaw (eds), House X at Kommos. A Minoan Mansion by the Sea. Part 1: Architecture, Stratigraphy, and Selected Finds. An Excavation on the South Coast of Crete by the University of Toronto (Philadelphia 2012), & J. B. Rutter, House X at Kommos. A Minoan Mansion by the Sea. Part 2: The Pottery. An Excavation on the South Coast of Crete by the University of Toronto (Philadelphia 2017)

The Classical Review 68.2 (2018): 531-534

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: M. C. Shaw & J. W. Shaw (eds), House X at Kommos. A Minoan Mansion by the Sea. Part 1: Architecture, Stratigraphy, and Selected Finds. An Excavation on the South Coast of Crete by the University of Toronto (Philadelphia 2012), & J. B. Rutter, House X at Kommos. A Minoan Mansion by the Sea. Part 2:

Βιβλιοκρισία του E. Hallager & B.P. Hallager (eds.), The Greek–Swedish Excavations at Agia Aikaterini Square Kastelli, Khania 1970–1987, 2001, 2005 and 2008 (Athens 2016)

The Classical Review 68.2 (2018): 535-537

D’ Agata, A. L., Βιβλιοκρισία του: E. Hallager & B.P. Hallager (eds.), The Greek–Swedish Excavations at Agia Aikaterini Square Kastelli, Khania 1970–1987, 2001, 2005 and 2008 (Athens 2016), The Classical Review 68.2 (2018): 535-537