ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2018

Βιβλιοκρισία του L. Preston Day & G. Cornelia Gesell (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda: Specialist Reports and Analyses

Bryn Mawr Classical Review 2018.05.06

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Gaignerot-Driessen, F., Βιβλιοκρισία του: L. Preston Day & G. Cornelia Gesell (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda: Specialist Reports and Analyses [Prehistory Monographs 52] (Philadelphia 2016), Bryn Mawr Classical Review 2018.05.06.

Βιβλιοκρισία του R. Jones, S. T. Levi, M. Bettelli & L. Vagnetti, Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Bryn Mawr Classical Review 2018.01.41

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Johnston, C., Βιβλιοκρισία του: R. Jones, S. T. Levi, M. Bettelli & L. Vagnetti, Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions (Roma 2014), Bryn Mawr Classical Review 2018.01.41.

Βιβλιοκρισία του E. Kiriatzi & C. Knappett (eds.), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean (New York 2016)

Bryn Mawr Classical Review 2018.03.14

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Blackwell, N.G., Βιβλιοκρισία του: E. Kiriatzi & C. Knappett (eds.), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean (New York 2016), Bryn Mawr Classical Review 2018.03.14.

Βιβλιοκρισία του M. Tsipopoulou (ed.), Petras, Siteia: The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14–15 February 2015

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Herrero, B. L., Βιβλιοκρισία του: M. Tsipopoulou (ed.), Petras, Siteia: The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14–15 February 2015 (Aarhus 2017), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).

Βιβλιοκρισία του R. Frederiksen, S. Müth, P.I. Schneider & M. Schnelle (eds), Focus on Fortifications: New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Becker, M. J., Βιβλιοκρισία του: R. Frederiksen, S. Müth, P.I. Schneider & M. Schnelle (eds), Focus on Fortifications: New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East (Oxford 2016), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).

Βιβλιοκρισία του G.C. Gesell & L. Preston Day (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Kotsonas, A., Βιβλιοκρισία του: G.C. Gesell & L. Preston Day (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses (Philadelphia 2016), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).