ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2019

Βιβλιοκρισία του A. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara, Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The Semantics of A-literate and Proto-literate Media (Seals, Potmarks, Mason’s Marks, Seal-Impressed Pottery, Ideograms and Logograms, and Related Systems) (Florence 2018)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Hirschfield, N., Βιβλιοκρισία του: Α. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara, Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The Semantics of A-literate and Proto-literate Media (Seals, Potmarks, Mason’s Marks, Seal-Impressed Pottery, Ideograms and Logograms, and Related Systems) (Florence 2018), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. Sarris, E. Kalogiropoulou, T. Kalayci & E. Karimali (eds), Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece [International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 20] (New York 2017)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Zafeiriadis, P., Βιβλιοκρισία του: Α. Sarris, E. Kalogiropoulou, T. Kalayci & E. Karimali (eds), Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece [International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 20] (New York 2017), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, W. A. Parkinson, D. J. Pullen, M. L. Galaty & P. Karkanas, Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece: In Honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Kardulias, P. N., Βιβλιοκρισία του: Α. Papathanasiou, W. A. Parkinson, D. J. Pullen, M. L. Galaty & P. Karkanas, Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece: In Honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του A. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara (eds), Non-Scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The semantics of a-literate and proto-literate media (Florence 2017)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.21

Donnelly, C., Βιβλιοκρισία του: Α. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara (eds), Non-Scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The semantics of a-literate and proto-literate media (Florence 2017), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.21
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του S. Samida, Die archäologische Entdeckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im öffentlichen Diskurs, 1870-1890 (Münster 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.49

Patzek, B., Βιβλιοκρισία του: S. Samida, Die archäologische Entdeckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im öffentlichen Diskurs, 1870-1890 (Münster 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.49
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 

 

Βιβλιοκρισία του C. Paschalidis, The Mycenaean Cemetery at Achaia Clauss near Patras: People, Material Remains and Culture in Context (Oxford: 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.50

Papadopoulos, J. K., Βιβλιοκρισία του: C. Paschalidis, The Mycenaean Cemetery at Achaia Clauss near Patras: People, Material Remains and Culture in Context (Oxford: 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.50
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του G. Vavouranakis, K. Kopanias & C. Kanellopoulos (eds), Popular Religion and Ritual in Prehistoric and Ancient Greece and the Eastern Mediterranean (Oxford 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.08.05

Judson, C., Βιβλιοκρισία του: G. Vavouranakis, K. Kopanias & C. Kanellopoulos (eds), Popular Religion and Ritual in Prehistoric and Ancient Greece and the Eastern Mediterranean (Oxford 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.08.05
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του S. C. Murray, The Collapse of the Mycenaean Economy: Imports, Trade, and Institutions 1300–700 BCE (New York 2017)

American Journal of Archaeology 123.1 (2019)

Johnston, C.L., Βιβλιοκρισία του: S. C. Murray, The Collapse of the Mycenaean Economy: Imports, Trade, and Institutions 1300–700 BCE (New York 2017), American Journal of Archaeology 123.1 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. L. Schallin & I. Tournavitou, Mycenaeans Up To Date: The Archaeology of the North-Eastern Peloponnese. Current Concepts and New Directions (Stockholm 2015)

American Journal of Archaeology 123.2 (2019)

Kvapil, L.A., Βιβλιοκρισία του: A. L. Schallin & I. Tournavitou, Mycenaeans Up To Date: The Archaeology of the North-Eastern Peloponnese. Current Concepts and New Directions (Stockholm 2015), American Journal of Archaeology 123.2 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ