ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

A Compositional Study (pXRF) of Early Holocene Obsidian Assemblages from Cyprus, Eastern Mediterranean

Open Archaeology 5 (2019): 155-166

Διαβάστε το άρθρο

This paper presents the results of the geochemical characterisation of complete obsidian assemblages dating to the Early Aceramic Neolithic (8200–6900 Cal BC) and located in Cyprus, eastern Mediterranean. Obsidian artefacts have over the years been recovered from a number of Early Holocene archaeological sites on the island of Cyprus.

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean)

Oxford

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean) The existence of an opposition between rural and urban spaces is an important question for our societies, and one that has been posed since the radical transformations of the 20th century and the so-called ‘end of the peasants’. In this context it becomes also a question for archaeologists and historians.

Beyond Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean

Oxford

Beyond Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean This second volume on Early Cycladic (and Cycladicising) sculptures found in the Aegean, examines finds from mainland Greece, along with the rarer items from the north and east Aegean, with the exception of those discovered in the Cyclades (covered in the preceding volume), and of those found in Crete. The significance of these finds is that these are the principal testimonies of the influence of the Early Bronze Age Cycladic cultures in the wider Aegean.

Exploring a Terra Incognita on Crete. Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus

Philadelphia

Exploring a Terra Incognita on Crete. Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus This book brings together for the first time scholars working on the Bronze Age settlement patterns and material culture of the southern Ierapetra Isthmus, a region that actively participated in the coastal and maritime trade networks of East Crete. During the past few decades, while various archaeological projects focused on the northern isthmus, the Ierapetra area remained largely neglected and unknown, a terra incognita.

Late Bronze Age Aiginetan Coarse Pottery at Kanakia, Salamis: A Macroscopic Study

Hesperia 88.3 (2019): 447-525

This article examines the Late Bronze Age Aiginetan coarse pottery from the excavations at the Mycenaean acropolis at Kanakia on Salamis and the nearby cult area at Pyrgiakoni. The cooking and noncooking shapes are presented and discussed, and macroscopic observations are offered concerning the construction of certain types of pots and their performance characteristics.

A Wheelmade Bovid from the Palace of Nestor at Pylos

Hesperia 88.3 (2019): 421-446

This article examines fragments of a wheelmade terracotta bovid of “Mycenaean” type from the so-called Palace of Nestor at Pylos. The first such figure to be identified in Messenia, the bovid is considered in light of its physical features, excavation contexts, and similarities to published comparanda.

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός

Αθήνα

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός H πρώτη έκδοση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού (1995), της Ντόρας Βασιλικού, κάλυψε το «αισθητά κενό» που υπήρχε στη βιβλιογραφία και είχε επισημάνει ο Σπύρος Ιακωβίδης στον πρόλογό του. Με το πέρασμα ενός τετάρτου του αιώνος συσσωρεύτηκε πολλή και σημαντική νέα γνώση, που έκαναν αναγκαία την ανασύνταξη και αύξηση του κειμένου και της εικονογράφησης του βιβλίου.

Βιβλιοκρισία του D.-U. Schilardi, Koukounaries Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis (Athens 2016)

Athens University Review of Archaeology 2 (2019): 307–311

Simantoni-Bournia, E., Βιβλιοκρισία του: D.-U. Schilardi, Koukounaries Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis (Athens 2016), Athens University Review of Archaeology 2 (2019): 307–311
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του B. Janeway, Sea Peoples of the Northern Levant? Aegean-Style Pottery from Early Iron Age Tell Tayinat [Studies in the Archaeology and History of the Levant 7] (Winona Lake 2017)

American Journal of Archaeology 123.3 (2019)

Emanuel, J.P., Βιβλιοκρισία του: Β. Janeway, Sea Peoples of the Northern Levant? Aegean-Style Pottery from Early Iron Age Tell Tayinat [Studies in the Archaeology and History of the Levant 7] (Winona Lake 2017), American Journal of Archaeology 123.3 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του A. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara, Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The Semantics of A-literate and Proto-literate Media (Seals, Potmarks, Mason’s Marks, Seal-Impressed Pottery, Ideograms and Logograms, and Related Systems) (Florence 2018)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Hirschfield, N., Βιβλιοκρισία του: Α. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara, Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The Semantics of A-literate and Proto-literate Media (Seals, Potmarks, Mason’s Marks, Seal-Impressed Pottery, Ideograms and Logograms, and Related Systems) (Florence 2018), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. Sarris, E. Kalogiropoulou, T. Kalayci & E. Karimali (eds), Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece [International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 20] (New York 2017)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Zafeiriadis, P., Βιβλιοκρισία του: Α. Sarris, E. Kalogiropoulou, T. Kalayci & E. Karimali (eds), Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece [International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 20] (New York 2017), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, W. A. Parkinson, D. J. Pullen, M. L. Galaty & P. Karkanas, Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece: In Honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Kardulias, P. N., Βιβλιοκρισία του: Α. Papathanasiou, W. A. Parkinson, D. J. Pullen, M. L. Galaty & P. Karkanas, Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece: In Honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ