ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

Akrotiri, Thera. Middle Bronze Age: Pottery and Stratigraphy (2 vols)

Αθήνα

Akrotiri, Thera. Middle Bronze Age:  Pottery and Stratigraphy (2 vols) This book examines pottery assemblages from MBA levels at Akrotiri, Thera and related stratigraphy. The first volume includes an overview of relevant evidence in the Cyclades, sections on Akrotiri stratig-raphy and chronology, the typology and iconography of local and imported pottery, fabric analysis and manufacture technology, as well as a section on ceramic weaving equipment and an inscribed loom-weight.

Experimental Archaeology: Making, Understanding, Story-telling

Oxford

Experimental Archaeology: Making,  Understanding, Story-telling Experimental Archaeology: Making, Understanding, Story-telling is based on the proceedings of a two-day workshop on experimental archaeology at the Irish Institute of Hellenic Studies at Athens in 2017, in collaboration with UCD Centre for Experimental Archaeology and Material Culture. Scholars, artists and craftspeople explore how people in the past made things, used and discarded them, from prehistory to the Middle Ages.

Palaikastro: Building 1

London

Palaikastro: Building 1 This book presents the publication of Building 1, the first building we excavated (in the years 1986-89) and surely once the finest in its day. It is not the first volume in the series, and indeed follows the publication of the partially excavated Building 2, and Block M/Building 6.

Βιβλιοκρισία του A. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara (eds), Non-Scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The semantics of a-literate and proto-literate media (Florence 2017)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.21

Donnelly, C., Βιβλιοκρισία του: Α. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara (eds), Non-Scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The semantics of a-literate and proto-literate media (Florence 2017), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.21
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του S. Samida, Die archäologische Entdeckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im öffentlichen Diskurs, 1870-1890 (Münster 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.49

Patzek, B., Βιβλιοκρισία του: S. Samida, Die archäologische Entdeckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im öffentlichen Diskurs, 1870-1890 (Münster 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.49
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 

 

Βιβλιοκρισία του C. Paschalidis, The Mycenaean Cemetery at Achaia Clauss near Patras: People, Material Remains and Culture in Context (Oxford: 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.50

Papadopoulos, J. K., Βιβλιοκρισία του: C. Paschalidis, The Mycenaean Cemetery at Achaia Clauss near Patras: People, Material Remains and Culture in Context (Oxford: 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.50
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

A Middle Helladic Tomb in the Athenian Kerameikos and Some Thoughts on the Early Connections of Attica

Annual of the British School at Athens 114 (2019): 119-143

Το συγκεκριμένο άρθρο επικεντρώνεται στην παρουσίαση και διαπραγμάτευση του μοναδικού έως τώρα μεσοελλαδικού τάφου που έχει ανακαλυφθεί στον Κεραμεικό της Αθήνας. Ο σκοπός του άρθρου είναι διττός: καταρχήν, παρουσιάζονται συστηματικά τα ευρήματα του τάφου, όσα τουλάχιστον στάθηκε δυνατόν να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε εκ νέου, και προτείνεται η χρονολόγησή του στη ΜΕ Ι φάση.

Βιβλιοκρισία του G. Vavouranakis, K. Kopanias & C. Kanellopoulos (eds), Popular Religion and Ritual in Prehistoric and Ancient Greece and the Eastern Mediterranean (Oxford 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.08.05

Judson, C., Βιβλιοκρισία του: G. Vavouranakis, K. Kopanias & C. Kanellopoulos (eds), Popular Religion and Ritual in Prehistoric and Ancient Greece and the Eastern Mediterranean (Oxford 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.08.05
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Like a Duck to Water – Birds and Liquids in the Aegean Bronze Age

Annual of the British School at Athens 114 (2019): 41-78

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των πτηνών και του υγρού στοιχείου κατά τη διάρκεια του μινωικού, κυκλαδικού και μυκηναϊκού πολιτισμού. Η έρευνα εστιάζεται στα πτηνόμορφα αγγεία, στις απεικονίσεις πτηνών σε αγγεία και σε ορισμένα ρυτά διακοσμημένα με μοτίβα πτηνών· τα αντικείμενα παρατίθενται στον συνοδευτικό κατάλογο.