ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2019

Βιβλιοκρισία του S. C. Murray, The Collapse of the Mycenaean Economy: Imports, Trade, and Institutions 1300–700 BCE (New York 2017)

American Journal of Archaeology 123.1 (2019)

Johnston, C.L., Βιβλιοκρισία του: S. C. Murray, The Collapse of the Mycenaean Economy: Imports, Trade, and Institutions 1300–700 BCE (New York 2017), American Journal of Archaeology 123.1 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. L. Schallin & I. Tournavitou, Mycenaeans Up To Date: The Archaeology of the North-Eastern Peloponnese. Current Concepts and New Directions (Stockholm 2015)

American Journal of Archaeology 123.2 (2019)

Kvapil, L.A., Βιβλιοκρισία του: A. L. Schallin & I. Tournavitou, Mycenaeans Up To Date: The Archaeology of the North-Eastern Peloponnese. Current Concepts and New Directions (Stockholm 2015), American Journal of Archaeology 123.2 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

The Archaeology of Late Bronze Age Interaction and Mobility at the Gates of Europe

Λονδίνο

The Archaeology of Late Bronze Age Interaction and Mobility at the Gates of Europe Interaction and mobility have attracted much interest in research within scholarly fields as different as archaeology, history, and more broadly the humanities. Critically assessing some of the most wide-spread views on interaction and its social impact, this book proposes an innovative perspective which combines radical social theory and currently burgeoning network methodologies.