ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

28 Φεβρουαρίου 2010

Φεβρουάριος 2010

Από τον Γιάννη Γαλανάκη:

 • Deligiannakis, G. & Galanakis, Y. (eds), 2009. The Aegean and its Cultures. Proceedings of the First Oxford-Athens Graduate Student Workshop organized by the Greek Society and the University of Oxford Taylor Institution, 22-23 April 2005 [BAR 1975], Oxford: Archaeopress.
 • Galanakis, Y., 2009. Review of C. Gere, Knossos and the Prophets of Modernism (Chicago 2009), The Art Newspaper XVIII, No. 208 (December): 44 [σε ψηφιακή μορφή].

Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Αρχαιολογικό εργαστήριο:

 • Mazarakis Ainian, A. & Mouliou, M. (eds), 2008. Archaeological Quests. Excavations at Homeric Graia, Volos: University of Thessaly.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 • 1o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Πρακτικά Συνεδρίου 9-11 Νοεμβρίου 2006 (2 τόμοι), Θεσσαλονίκη, 2008.

Από τον Μηνά Τσικριτσή:

 • Τσικριτσής, M., 2004. Απαρχές Ολυμπιακών Αγώνων – Μινωικά αθλήματα, Ηράκλειο.
 • Τσικριτσής, M., 2008. Πλάτωνας – Κρήτη – Ατλαντίδα, Ηράκλειο.
 • Τσικριτσής, M., Κονσολάκη, E., Κανούτος, Δ., Σμυρνάκης, Z. και Μανιός, A., 2007. ‘Η ιατρική στην προϊστορική Ελλάδα. Θεραπείες – Βότανα – Ιατροί στην Εποχή του Χαλκού’, ΙΧΩΡ (Σεπτέμβριος), 6-43.

Από τη Γεωργία Φλούδα:

 • Flouda, G., 2010. ‘Agency matters: Seal-users in Pylian administration’, Oxford Journal of Archaeology 29 (February): 57-88 [σε ψηφιακή μορφή].

Από μέλος του Αιγέα:

 • Dickinson, Ο., 1972. ‘Υστεροελλαδική ΙΙα και ΙΙβ: Μερικά στοιχεία από το Κοράκου’ (μεταφρ. από την Χαρίκλεια Γιαννακοπούλου), BSA: 103-112.
 • Ανθρωπολογικά. Περιοδική Έκδοση Θεωρίας και Πρακτικής 1 (1980), 2 (1981), 3 (1982 – two copies), 6 (1984), 8 (1985).
 • Αρχαιολογία και Τέχνες 1  (Νοέμβριος 1981), 2 (Φεβρουάριος 1982), 3 (Μάιος 1982), 4 (Αύγουστος 1982), 5 (Νοέμβριος 1982), 6 (Φεβρουάριος 1983), 7 (Μάιος 1983), 8 (Αύγουστος 1983), 9 (Νοέμβριος 1983), 11 (Μάιος 1984), 13 (Νοέμβριος 1984), 14 (Φεβρουάριος 1985), 15 (Μάιος 1985), 16 (Αύγουστος 1985), 18 (Φεβρουάριος 1986), 20 (Αύγουστος 1986), 22 (Μάιος 1987), 23 (Ιούνιος 1987), 65 (Δεκέμβριος 1997).
 • Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 35-38 (2002-2005).
 • Το Μουσείον. Περιοδική έκδοση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 3 (2002-3), 4 (2004) & 5 (2005).

Από μέλος του Αιγέα:

 • 6ο Διεθνές Συνέδριο προϊστορικού Αιγαίου. Το προϊστορικό Αιγαίο και οι σχέσεις με τις γύρω περιοχές. Ελλάς, 30-Αυγ. – 5 Σεπτ. 1987 (πρόγραμμα).
 • Dickinson, O.T.P.K., 1974. ‘Ορισμός της ΥΕ Ι’ (μεταφρασμένο στα ελληνικά), BSA 69.
 • Frankel, D., 1979. Archaeologists at Work. Studies on Halaf Poterry, London: British Museum.
 • Gamble, C., 1986. The Palaeolithic settlement of Europe, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Renfrew, C., 1978. ‘Το μυκηναϊκόν ιερόν εις Φυλακωπήν’, Επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών Ι (1974-1978): 767-795.
 • Rutter, J., no date. Μετάφραση στα ελληνικά των σελίδων 4-21 από τη διατριβή του The Late Helladic IIIB and IIIC periods at Korakou and Gonia in the Corinthia.
 • Sittig, E., 1951. ‘Entzifferung der ältesten Silbenschrift Europas, der kretischen Linearschrift B’, La nouvelle Clio III: 1-40.
 • Διεθνές Συνέδριο για την αρχαία Θεσσαλία. Στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη, Αθήνα: ΤΑΠ, 1992.
 • Κορρές, Γ.Σ., 1988. ‘Das Iliou Melathron und seine Rettung vor Entfremdung’, Πλάτων 40: 95-113.
 • Κορρές, Γ.Σ., 1988. ‘Η Πύλος ζωντανεύει εκ νέου. Βιοτεχνία και διοίκησις εις ένα μυκηναϊκόν ανάκτορον’, Πλάτων 40: 221-237.
 • Κορρές, Γ.Σ., 1992. ‘Ο λεγόμενος τύμβος Κοκκολάτων Κεφαλληνίας’, Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΚΘ΄ (1986-1991), 191-199 (2 αντίτυπα).
 • Κουρμούλης, Γ.Ι., χωρίς έτος. ‘Γραμμική Γραφή Β’.
 • Παντελίδου-Γκόφα, Μ., 1978. Προϊστορική κεραμεική της ηπειρωτικής Ελλάδος (τεχνική κατασκευής και ρυθμοί), Αθήνα.
 • Περίαπτο. Αρχαιολογία – Τέχνες – Άνθρωπος 1 (Νοέμβριος 1998).

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.