ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

13 Σεπτεμβρίου 2011

Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2011

Από τον Ingo Pini και τον Walter Müller:

 • Die Kretisch-mykenische Glyptik und ihre gegenwärtigen Probleme: Das Corpus der minoischen und mykenischen Siegel, München: Harald Boldt, 1974.
 • Sakellarakis, I.A., 1982. Athen, Nationalmuseum [CMS I, Suppl.], Berlin: Gebr. Mann.
 • Pini, I. (Hrsg.), 1997. Die Tonplomben aus dem Nestorpalast von Pylos, Mainz: Philipp von Zabern.
 • Platon, N., Müller, W. & Pini, I., 1999. Iraklion Archäologisches Museum. Teil 6. Die Siegelabdrücke von Aj. Triada und anderen Zentral- und Ostkretischen Fundorten, [CMS II 6], Berlin: Gebr. Mann.
 • Platon, N., Gill, M.A.V., Müller, W. & Pini, I., 2002. Iraklion Archäologisches Museum, Band II, Teil 8, 1: Die Siegelabdrücke von Knossos (2 Bände) [CMS II 8, 1 & 2], Mainz: Philipp von Zabern.
 • Pini, I., 2004. Kleinere Griechische Sammlungen. Supplementum 3, 1: Neufunde aus Griechenland und der westlischen Türkei, Ägina – Mykonos, [CMS V Suppl. 3, 1], Mainz: Philipp von Zabern.
 • Pini, I., 2004. Kleinere Griechische Sammlungen. Supplementum 3, 2: Neufunde aus Griechenland und der westlischen Türkei, Nafplion – Volos und westliche Türkei, [CMS V Suppl. 3, 2], Mainz: Philipp von Zabern.
 • Sakellariou, A., Müller, W. & Pini, I. 2007. Iraklion Archäologisches Museum. Sammlung Giamalakis (2 Bände) [CMS III, 1 & 2], Mainz: Philipp von Zabern.
 • Hughes-Brock, H. & Boardman, J. 2009. Oxford – The Ashmolean Museum (2 vols) [CMS VI, 1], Mainz: Philipp von Zabern.
 • Müller, W. (Hrsg.), 2010. Die Bedeutung der Minoischen und Mykenischen Glyptik. VI. Internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Bestehens des CMS Marburg, 9.-12. October 2008 [CMS Beiheft 8] Mainz: Philipp von Zabern.
 • Pini, I., 2010. Aegean and Cypro-Aegean Non-Sphragistic Decorated Gold Finger Rings of the Bronze Age [Aegaeum 31], Liège & Austin: Université de Liège & University of Texas at Austin.

Από την Ίριδα Τζαχίλη:

 • Τζαχίλη, Ί., 2011. Βρύσινας Ι, Μινωικά Εικαστικά Τοπία. Τα αγγεία με επίθετες πλαστικές μορφές από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα και η αναζήτηση του βάθους, Αθήνα: Τα Πράγματα.
 • ΑΡΑΧΝΗ – Arachne, Volume 3, Occasional publication for the history of costume and textiles in the Aegean and Eastern Mediteranean.

Από τον Νικόλαο Σταμπολίδη και την Πέγκυ Σωτηρακοπούλου:

 • Şahoğlu, V. & Sotirakopoulou, P. (eds.), 2011. Across: The Cyclades and Western Anatolia during the 3rd Millennium BC, Istanbul: Sabanci University Sakip Sabanci Museum.

Από τον Daniel Scirpo:

 • Scirpo, P.D. (επιμ.), 2005. ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ. Τρισκελές Παράρτημα του περιοδικού Διαχρονία. Περιοδική έκδοση του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας-Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιανουάριος 2005, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από την Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής:

 • Φιλίππου-Αγγέλου, Π. (επιμ.), 1992. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Καλύβια Αττικής 30 Νοεμβρίου, 1-3 Δεκεμβρίου 1989, Καλύβια Αττικής: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων.
 • Σούλτη, Ο. (επιμ.), 1998. Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, Κορωπί 19-22 Οκτωβρίου 1995, Κορωπί: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής.
 • Μπαμπούνης, Χ.Ν. (επιμ.), 2004. Πρακτικά Ι’ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου, Καλύβια Θορικού Αττικής: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής.
 • Μπαμπούνης, Χ.Ν. (επιμ.), 2006. Πρακτικά ΙΑ’ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004, Σπάτα: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής.
 • Στεφανής, Α.Δ. (επιμ.), 2008. Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Λαύριο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000, Καλύβια Θορικού Αττικής: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής.
 • Στεφανής, Α.Δ. (επιμ.), 2008. Πρακτικά ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Παλλήνη 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2006, Καλύβια Θορικού Αττικής: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής.
 • Στεφανής, Α.Δ. (επιμ.), 2010. Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Παιανία 29-31 Οκτωβρίου & 1-2 Νοεμβρίου 2008, Καλύβια Θορικού Αττικής: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής.

Από την Ελευθερία Τσακανίκα-Θεοχάρη:

 • Τσακανίκα-Θεοχάρη, Ε., 2006. Ο δομικός ρόλος του ξύλου στην τοιχοποιία των ανακτορικού τύπου κτιρίων της μινωικής Κρήτης, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή (2 τόμοι), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής [σε ψηφιακή μορφή].

Από την Ανάγια Σαρπάκη:

 • Sarpaki, A., 1987. The Palaeoethnobotany of the West House Akrotiri, Thera; A Case Study (2 vols), PhD dissertation, University of Sheffield [σε ψηφιακή μορφή].
 • Bottema, S., Sarpaki, A., Reinders, R. & Gillavry, N.M., 1996. ‘Minoïsch Kreta en de Uitbarsting van Santorini’, PaleoAktueel 8 (Archaeologie in 1996): 97-99 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., 1999. ‘Μέθοδος ανάκτησης στοιχείων’ & ‘Η αρχαιοβοτανική μελέτη της οικίας «Τζαμπακάς» στο Ρέθυμνο Κρήτης’, στο Γ. Τζεδάκης & H. Martlew (επιμ.), Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 12 Ιουλίου – 27 Νοεμβρίου 1999) (Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο): 40-41 & 101-102 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 1999. ‘Method of data retrieval’ & ‘The archaeobotanical study of Tzambakas House, Rethumnon, Crete’, in Y. Tzedakis & H. Martlew (eds), Minoans and Mycenaeans: Flavours of Their Time (Athens: Greek Ministry of Culture – National Archaeological Museum): 40-41 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A.,1999. Review of L. Karali, Λεξικό αρχαιολογικών περιβαλλοντικών όρων (Athens 1988), Environmental Archaeology – The Journal of Human Palaeoecology 4: 110-111 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., 1999. ‘Ο κρόκος της ζαφοράς. Φυτό της φύσης και του πολιτισμού’, Καθημερινή, 18 Απριλίου 1999: 13 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2000. ‘The study of palaeodiet in the Aegean: Food for thought’, in S.J.Vaughan & W.D.E. Coulson (eds), 2000. Palaeodiet in the Aegean. Papers from a Colloquium held at the 1993 Meeting of the Archaeological Institute of America in Washington D.C (Oxford: Oxbow Books): 115-121 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2000. ‘Plants chosen to be depicted on Theran wall paintings: Tentative interpretations’, in S. Sherratt (ed.), Proceeding of the First International Symposium. The Wall Paintings of Thera. Petros M. Nomikos Conference Centre, Thera, Hellas 30 August – 4 September 1997 (Athens: Thera Foundation): 657-680 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., 2001. ‘Η Κρήτη από την Εποχή  του Χαλκού μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους: Τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα “μιλούν” για το περιβάλλον και την αγροτική οικονομία’, στο Η πολιτισμική αξία των φυτών και των ζώων στη Κρήτη, από τη Νεολιθική εποχή μέχρι και σήμερα (Ηράκλειο): 31-39 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2001. ‘Processed cereals and pulses from the Late Bronze Age Site of Akrotiri, Thera; preparations prior to consumption: A preliminary approach to their study’, BSA 96: 27-40 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2001. ‘Condiments, perfume and dye plants in Linear B: A look at the textual and archaeobotanical evidence’, in A. Michailidou (ed.), Manufacture and Measurement: Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies (Athens): 195-265 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., 2001. ‘Ο κρόκος της Ζαφοράς. Φυτό κατ’εξοχήν της Σαντορίνης’, στο Ι.Μ. Δανέζης (επ.), Σαντορίνη. Θήρα, Θηρασία, Ασπρονήσι, Ηφαίστεια (Αθήνα): 177-182 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Coulton, J.J., Metzger, I.R., Sarpaki, A., & Wall-Crowther, S., 2002. ‘Diet and environment’, in E. Sapouna Sakellaraki, J.J. Coulton, I.R. Metzger (eds), The Fort at Phylla, Vrachos: Excavations and Researches at a Late Archaic Fort in Central Euboea (London): 89-98 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Soles, J.S., Mylοna, D., Reese, D.S., Sarpaki, Α., Smith, R.A.Κ. & Schοch, W.H., 2003. ‘The Chalinomouri Farmhouse’, in J.S. Soles, Mochlos IA: Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The Artisans’ Quarter and the Farmhouse at Chalinomouri. The Sites (Philadelphia): 103-125 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., 2003.’Ανιχνεύοντας την παρουσία της ελιάς στην προϊστορική Κρήτη. Τα αιωνόβια δένδρα ζητούν προστασία’, στο Ελιά και Λάδι στην Κρήτη. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου – Σητεία Κρήτης 23-25 Μαΐου 2002 (Ηράκλειο): 44-52 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Bottema, S. & Sarpaki, A., 2003. ‘Environmental change in Crete: a 9000-year record of Holocene vegetation history and the effect of the Santorini eruption’, The Holocene 13.5: 733-749 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., 2004. ‘Αγροτικές καλλιέργειες, και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στο Ακρωτήρι της Θήρας’, στο Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία και Τεχνική από την προϊστορική μέχρι την ελληνιστική περίοδο με έμφαση στην προϊστορική εποχή, Πρακτικά Συνεδρίου (Weilheim): 455-468 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2005. ‘The archaeobotanical material from the site of Pyrgouthi in the Berbati Valley : the seeds’, in J. Hjohlman, A. Penttinen & B. Wells (eds), Pyrgouthi: A Rural Site in the Berbati Valley from the Early Iron Age to Late Antiquity: Excavations by the Swedish Institute at Athens, 1995 and 1997 (Stockholm): 313-341 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Pieroni, A., Giusti, M.E., De Pasquale, C., Lenzarini, C., Censorii, E., Gonzáles-Tejero, M.R., Sánchez-Rojas, C.P., Ramiro-Gutiérrez, J.M., Skoula, M., Johnson, C., Sarpaki, A., Della, A., Paraskeva-Hadijchambi, D., Hadjichambis, A., Hmamouchi, M., El-Jorhi, S., El-Demerdash, M., El-Zayat, M., Al-Shahaby, O., Houmani, Z., & Scherazed, M., 2006. ‘Circum-Mediterranean cultural heritage and medicinal plant uses in traditional animal healthcare: a field survey in eight selected areas within the RUBIA project’, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2:16 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α. & Χατζηδημητρίου, Μ., (ca. 2006). ‘Η εμφάνιση της ελιάς στον ελλαδικό χώρο’, Ελαιοπαραγωγή: 16-18 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2007. ‘Archaeobotanical observations’, in J.A. MacGillivray, L.H. Sackett & J. Driessen (eds), Palaikastro: Two Late Minoan Wells (London): 211-215 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Paraskeva-Hadijchambi, D., Della, A., Giusti, M.E., De Pasquale, C., Lenzarini, C., Censorii, E., Gonzáles-Tejero, M.R., Sánchez-Rojas, C.P., Ramiro-Gutiérrez, J.M., Skoula, M., Johnson, C., Sarpaki, A., Hmamouchi, M., Jorhi, S., El-Demerdash, M., El-Zayat, M., Pieroni, A., 2007. ‘Wild and semi-domesticated food plant consumption in seven circum-Mediterranean areas’, International Journal of Food Sciences and Nutrition: 1-32 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Birtacha, K.,with appendices by Asouti, E., Devetzi, A., Mylona, D., Sarpaki, A. & Trantalidou, K., 2008. ‘“Cooking” Installations in LC IA Akrotiri on Thera: a Preliminary Study of the “Kitchen” in Pillar Shaft 65’, in N. Brodie, J.Doole, G. Gavalas, & C. Renfrew (eds), Horizon. Ορίζων. A Colloquium on the Prehistory of the Cyclades (Cambridge: McDonald Institute): 349-376 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., 2008. ‘Αλεσμένες ύλες. Μια πρώτη προσέγγιση μελέτης’, στο Χρ. Ντούμας (επιμ.), Ακρωτήρι Θήρας. Τριάντα χρόνια έρευνας 1967-1997. Επιστημονική Συνάντηση 19-20 Δεκεμβρίου 1997 (Αθήνα: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία): 97-104 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Σαρπάκη, Α., (ca. 2008). ‘Απαρχές και διάδοση της ελιάς’, online άρθρο, http://www.peliti.gr/docs/sarpaki/49_aparxes%5B1%5D.pdf [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2009. ‘Knossos, Crete: invaders, “sea-goers”, or previously “invisible”, the Neolithic plant economy appears fully-fledged in 9000 BP’, in A. Fairburn & E. Weiss (eds.), From Foragers to Farmers (Oxford: Oxbow Books): 220-234 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Skoula, M., Dal Cin D’Agata, C. & Sarpaki, A., 2009. ‘Contribution to the ethnobotany of Crete, Greece’, in F. Garbari & G. Bedini (eds), BOCCONEA– 23, Proceedings of the XII Optima Meeting, Pisa, 10-16 September 2007 (Palermo): 479-487 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2009. Review of S.M. Valamoti, An Archaeobotanical investigation of Prehistoric Diet in Greece (Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα) (Thessaloniki: University Studio Press, 2009), The Mediterranean Archaeology & Archaeometry (MAA) 9.2: 135-143 [σε ψηφιακή μορφή].
 • Sarpaki, A., 2009. ‘Harvest rites and corn dollies in the Bronze Age Aegean’, in A.L. D’Agata, A. van de Moortel & M.B. Richardson (eds), Archaeologies of Cult: Essays on Ritual and Cult in Crete (Princeton): 59-67 [σε ψηφιακή μορφή].

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.