ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

28 Μαρτίου 2012

Μάρτιος 2012

Στην μνήμη της Patricia Peat Dusendschon:

 • Αρχαιολογικά Ανάλεκτα Αθηνών IV:1 (1971).
 • Αρχαιολογικά Ανάλεκτα Αθηνών IV:2 (1971).
 • Mingazzini, P., 1969. Greek Pottery Painting, London: Hamlyn Publishing.
 • Bean, G.E., 1971. Turkey beyond the Maeander, London: John Murray.
 • Akurgal, E., 1968. The Birth of the Greek Art. The Mediterranean and the Near East, London: Methuen & Co.
 • Petrakos, V., 1974. The Amphiareion of Oropos, Athens: Esperos Editions.
 • Θεοχάρης, Δ., 1972. Οδηγός Μουσείου Βόλου, Αθήνα: Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών.
 • Demargne, P., 1964. The Birth of the Greek Art, New York: Golden Press.
 • Willets, R.F., 1969. Everyday Life in Ancient Crete, London/New York.
 • Baumann, H., 1967. Lion Gate and Labyrinth, London: Oxford University Press.
 • Folsom, R.S., 1967. Handbook of Greek Pottery. A Guide for Amateurs, London: Faber & Faber.
 • Biancofiore, F., 1967. Civilta Micenea nell’ Italia Meridionale, Roma: Edizioni Dell’ Ateneo.
 • Hawkes, J., 1972. Dawn of the Gods, London: Sphere Books.
 • Popham, M.R. & Sackett, L.H., 1968. Excavations at Lefkandi, Euboea, 1964-66, A Preliminary Report, London: British School at Athens.
 • Μυλωνάς, Γ.Ε., 1972. Το Θρησκευτικόν Κέντρον των Μυκηνών [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών τομ. 33], Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Liddell, R., 1954. Aegean Greece, London: Jonathan Cape.
 • Marinatos, S., 1968. Excavations at Thera, First Preliminary Report (1967 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1969. Excavations at Thera II (1968 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1970. Excavations at Thera III (1969 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1971. Excavations at Thera IV (1970 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1972. Excavations at Thera V (1971 Season), Athens.
 • Blegen, C.W. & Rawson, M., 1967. Το Ανάκτορο του Νέστορος. Σύντομος Οδηγός, Αθήνα: Γεν. Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.
 • Alexiou, S., 1969. Minoan Civilization, Herakleion: Spyros Alexiou Sons.
 • Archaeology 14:1 (1961).
 • Archaeology 21:4 (1968).
 • Archaeology 23:4 (1970.
 • Archaeology 24:1 (1971).
 • Archaeology 25:1 (1972).
 • Archaeology 25: 3 (1972).
 • Luce, J.V., 1969. The End of Atlantis. New Light on an Old Legend, London: Thames & Hudson.
 • Scully, V., 1979. The Earth, the Temple and the Gods. Greek Sacred Architecture, New Haven/London: Yale University Press.
 • Griffo, P. & Von Matt, L., 1968. Gela. The Ancient Greeks in Sicily, Genoa: Stringa Editore.

 

Από την Olga Krzyszkowska:

 • Krzyszkowska, O., 2005. Aegean Seals. An Introduction [BICS Suppl. 85], London: University of London.

 

Από τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο:

 • Guttandin, T., Panagiotopoulos, D., Pflug, H. & Plath, G., 2011. Inseln der Winde. Die Maritime Kultur der Bronzeeitlichen Ӓgäis, Berlin: Institut für Klassische Archäologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

 

Από την Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας:

 • Μόσχος, Ι., 2007. Οι Μυκηναίοι στην Αχαΐα [Φαίδιμος 1], Πάτρα: Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας.
 • Χριστακοπούλου, Γ., 2010. Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μιτόπολης Αχαΐας [Φαίδιμος 2], Πάτρα: Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας.
 • Rizio, A., 2011. Μυκηναϊκοί Οικισμοί Αχαΐας [Φαίδιμος 3], Πάτρα: Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας.
 • Κολώνας, Λ., 2009. Τείχος Δυμαίων, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Kolonas, L., 2009. Teichos Dymaion, Athens: Ministry of Culture.
 • Κολώνας, Λ., 2009. Βούντενη, μια Σημαντική Εγκατάσταση της Μυκηναϊκής Αχαΐας, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Kolonas, L., 2009. Voudeni. An Important Site of Mycenaean Achaia, Athens: Ministry of Culture.
 • Κολώνας, Λ., 2009. Δίκτυο Επισκέψιμων Μυκηναϊκών Οικισμών και Νεκροταφείων Επαρχίας Πατρών. Χαλανδρίτσα, Καταρράκτης, Μιτόπολη, Σπαλιαρέϊκα, Ελαιοχώρι, Πόρτες, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Kolonas, L., 2009. Network of Visitable Mycenaean Settlements and Cemeteries in the Prefecture of Patras. Chalandritsa, Katarraktis, Mitopoli, Spaliareika, Elaiochorion, Portes, Athens: Ministry of Culture.

 

Από την Stephanie L. Budin:

 • Budin, S.L., 2010. Review of K. Kopaka (ed.), Fylo: Engendering Prehistoric ‘Stratigraphies’ in the Aegean and the Mediterranean (Liège 2009), Classical Bulletin 85.2: 145-149. [PDF]
 • Budin, S.L., 2011. Review of N. Marinatos, Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine (Chicago 2010), Classical Review 61.2: 576-578. [PDF]

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.