ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

27 Απριλίου 2015

Μάρτιος-Απρίλιος 2015

Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης:

 • Στεφανή, Ε., Mερούσης, N. & Δημουλά, A. (επιμ.), 2014. 1912-2012. Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη: Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

 

Από τον Emiliano Arena:

 • Arena, E., 2015. Mycenaean Peripheries during the Palatial Age: The Case of Achaia, Hesperia 84:1 (January-March 2015), 1-46 [PDF]

 

Από την Αναστασία Δημουλά:

 • Δημουλά, A., 2014. Πρώιμη κεραμική τεχνολογία και παραγωγή: το παράδειγμα της Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Από το Νίκο Ζαχαριά:

 • Zαχαριάς, N. (επιμ.), 2011. Πρακτικά 1ου Συμποσίου ARC_RNT: Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες, Kαλαμάτα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 • Zαχαριάς, N. (επιμ.), 2012. Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARC_RNT: Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες, Kαλαμάτα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 • Zαχαριάς, N. (επιμ.), 2014. Πρακτικά 3ου Συμποσίου ARC_RNT: Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες, Kαλαμάτα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Από τη Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη:

 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2008. Αιανή. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσείο, Αιανή Κοζάνης: Υπουργείο Πολιτισμού. Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 1999. Βόϊον – Νότια Ορεστίς. Αρχαιολογική έρευνα και ιστορική τοπογραφία, Θεσσαλονίκη.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Αρχαία Διατροφή. Ένα ταξίδι στην τέχνη της γαστρονομίας, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Αρχαία Διατροφή. Το ψωμί, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμητρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Σχολείο και αρχαιότητες. Εκπαιδευτικά προγράμματα Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Αιανή. Η έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2008. Ιστορία λεξευμένη…σε μάρμαρο, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2008. Αιανή. Η κατοικία στην αρχαιότητα, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2009. Μάρμαρο και χρώμα. Εργαστήριο-Συμπόσιο γλυπτικής και ζωγραφικής, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2009. Η Τυμφαία και ο Νομός Γρεβενών. Οι πρόσφατες ανασκαφές, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2007. Ο αθλητισμός στην αρχαιότητα. Αιανή κι Άνω Μακεδονία, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2010. Βελβεντό. Αρχαιότητες κι ιστορία, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (επιμ.), 2011. Το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία 1, 2009, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (επιμ.), 2013. Το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία 2, 2011, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. & Μπουκαλάκης, Γ., 2007. Αιανή και Ελιμιώτιδα. Τα νομίσματα του Νομού Κοζάνης, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Μαρτυρίες αμπελουργίας, οινοποιίας και οινοποσίας στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, Οἶνον ἱστορῶ. Βελβεντό το οινοφόρο, Αθήνα, 47-75. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Περί προϊστορικών θέσεων στη δυτική Μακεδονία: νομοί Κοζάνης και Γρεβενών, στο Στεφανή, Ε., Mερούσης, N. & Δημουλά, A. (επιμ.), 1912-2012. Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη: Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 233-250. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Aπό το ανασκαφικό έργο της Λʹ ΕΠΚΑ κατά το 2010, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 24, 2010, Θεσσαλονίκη, 17-38. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., Λόκανα, Χ. & Αναγνωστοπούλου, Κ., 2014. Δύο θέσεις της αρχαιότερης και μέσης νεολιθικής στην Ποντοκώμη και Μαυροπηγή Εορδαίας, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 24, 2010, Θεσσαλονίκη, 39-52. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2012. Αιανή 2008-2009: η νεότερη έρευνα στη βασιλική νεκρόπολη, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 23, 2009, Θεσσαλονίκη, 63-73. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. & Θεοδώρου, Δ., 2012. Από την έρευνα στο Φράγμα Ιλαρίωνα (Αλιάκμων): η ανασκαφή στον Λογκά Ελάτης, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 23, 2009, Θεσσαλονίκη, 53-62. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2011. Εορδαία 2008: η έρευνα στη Σπηλιά και τη Μαυροπηγή, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 22, 2008, Θεσσαλονίκη, 39-56. [PDF]

 

Από την Ευαγγελία Στεφανή:

 • Στεφανή, E., 2013. Η γυναικεία ενδυμασία στην ανακτορική Κρήτη. Πρόταση ανάγνωσης ενός κώδικα επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.