ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

10 Δεκεμβρίου 2010

Νοέμβριος 2010

Από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών:

 • Ashton, N.G. & Pantazoglou, E.Th., 1991. Siphnos Ancient Towers B.C., Athens: Eptalofos Abee.
 • Bailey, G.N., Carter, P.L., Gamble, C.S., Higgs, H.P. & Roubet, C., 1984. ‘Palaeolithical investigations in Epirus: The results of the first season’s excavations at Klithi, 1983’, BSA 79: 7-22.
 • Bendall, L.M., 2003. The Decipherment of Linear B and the Ventris-Chadwick Correspondence: an Exhibition to celebrate the 50th Anniversary of the Publication of the Decipherment Organised by the Mycenaean Epigraphy Group, Faculty of Classics, Cambridge. At the Fitzwilliam Museum, Cypriot Gallery 9 September-21 December 2003, Cambridge.
 • Boitani, F. & Ridgway, D., 1985. ‘Provenance and firing techniques of Geometric pottery from VEII: A Mössbauer investigation’, BSA 80: 139-150.
 • Brown, A., 1986. ‘“I propose to begin at Gnossos”. John Myres’s visit to Crete in 1893’, BSA 81: 37-44.
 • Catling, H.W. & MacGillivray, J.A., 1983. ‘An early Cypriot III vase from the palace at Knossos’, BSA 78: 1-8.
 • Catling, R., 1986. ‘Excavations at the Menelaion: 1985’, Λακωνικές Σπουδές H’: 205-216.
 • Cavanagh, W., Mee, C. & James, P., 2005. The Laconia Rural Sites Project, London: The British School at Athens.
 • Cavanagh, W.G. & Laxton, R.R., 1982. ‘Corbelled vaulting in the Late Minoan Tholos Tombs of Crete’, BSA 77: 65-77.
 • Cavanagh, W.G. & Laxton, R.R., 1984. ‘Lead figurines from the Menelaion and seriation’, BSA 79: 23-36.
 • Coldstream, J.N., 1969. ‘Fortetsa. Geometric tombs’, ΑΔ 23 (1968): 412.
 • Cook, J.M., 1986. ‘ Sylvia Benton’, BSA 81: v-x.
 • Crouwel, J.H. & Morris, C.E., 1987. ‘An Early Mycenaean fish krater from Maroni, Cyprus’, BSA 82: 37-46.
 • Demakopoulou, K. & Crouwel, J.H., 1984. ‘Some Mycenaean pictorial pottery from Boeotian Thebes’, BSA 79: 37-46.
 • Descœudres, J.-P. & Kearsley, R., 1983. ‘Greek pottery at VEII: Another look’, BSA 78: 9-53.
 • Durkin, M.K. & Lister, C.J., 1983. ‘The rods of Digenis: An ancient marble quarry in eastern Crete’, BSA 78: 69-96.
 • Easton, D.F., 1982. ‘The Schliemann papers’, BSA 77: 93-110.
 • Francis, K. (ed.), 2005. Explorations in Albania, 1930-39: The Notebooks of Luigi Cardini, Prehistorian with the Italian Archaeological Mission, London: British School at Athens.
 • French, E., 1971. ‘The development of Mycenaean terracotta figurines’, BSA 66: 101-187.
 • French, E., 1993. Archaeological News from Greece 1992-93.
 • French, E., 1994. Archaeological News from Greece 1993-94.
 • Hallager, E., 1987. ‘The Knossos roundels’, BSA 82: 55-70.
 • Halstead, P., 1977. ‘The Bronze Age demography of Crete and Greece – A note’, BSA 72: 107-111.
 • Halstead, P., 1987. ‘Man and other animals in later Greek prehistory’, BSA 82: 71-83.
 • Hankey, V. & Aston, D., 1995. ‘Mycenaean pottery at Saqqara: finds from excavations by the Egypt Exploration Society of London and the Rijksmuseum Van Oudheden, Leiden, 1975-1990’, in J.B. Carter & S.P. Morris, The Ages of Homer: A Tribute to Emily Townsend Vermeule (Austin): 67-91.
 • Hankey, V., 1981. ‘The Aegean pottery of Khirbet Judur’, Eretz Israel 15: 33-38.
 • Hankey, V., 1993. ‘The Mycenaean pottery’, in F.W. James & P.E. McGovern (eds), The Late Bronze Egyptian Garrison at Beth Shan: A Study of Levels VII and VIII (Pennsylvania): 103-110.
 • Hankey, V., 1995. ‘A Late Bronze Age temple at Amman airport: Small finds and pottery discovered in 1955’, in S. Bourke & J.-P. Descœudres (eds), Trade, Contact, and the Movement of Peoples in the Eastern Mediterranean (Sydney): 169-185.
 • Iacovou, M. (ed.), 2004. Archaeological Field Survey in Cyprus. Past History, Future Potentials. Proceedings of a Conference held by the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, 1-2 December 2000, London: British School at Athens.
 • Jones, R.E. & Catling, H.W., 1986. Science in Archaeology: Proceedings of a Meeting held at the British School at Athens, January 1985 [Fitch Laboratory Occasional Paper 2], London: Leopard’s Head Press in association with the British School at Athens.
 • Jones, R.E., 1984. ‘Some Mycenaean pictorial pottery from Boeotian Thebes. Appendix’, BSA 79: 46-48.
 • Kontorli-Papadopoulou, L., 1979. ‘Mycenaean objects in the Sarmas collection in Patras’, BSA 74: 155-158.
 • Lamb, W., 1923-25. ‘Stamped pithos fragments in the collection of the British School’, BSA XXVI: 72-77.
 • Lock, P., 1987. ‘The Frankish tower on the Acropolis, Athens: The photographs of William J. Stillman’, BSA 82: 132-133.
 • MacGillivray, J.A., Sackett, L.H, Driessen, J., Smyth, D., 1987. ‘Excavations at Palaikastro, 1986’, BSA 82: 135-154.
 • Magrill, P., 1987. ‘A Minoan alabastron in Dublin’, BSA 82: 155-164.
 • Maier, F.G., 1983. ‘New evidence for the early History of Palaepaphos’, BSA 78: 229-233.
 • Marketou, T., 1987. ‘Marine style pottery from the Seraglio in Kos’, BSA 82: 165-169.
 • Morgan, L., 1987. ‘A Minoan Larnax from Knossos’, BSA 82: 171-200.
 • Morris, C.E. & Crouwel, J.H., 1985. ‘Mycenaean pictorial pottery from Tell Atchana (Alalakh)’, BSA 80: 85-98.
 • Musgrave, J., 1987. ‘The Ashmolean shell plaque (AM 1938.537), BSA 82: 283-295.
 • Myres, J.L, Wace, A.J.B. & Dixon, P., 1940. ‘John Devitt Stringfellow Pendlebury (1904-1941)’, BSA XLI: 5-8.
 • Papadakis, N. & Rutkowski, B., 1985. New research at Skales cave near Praisos’, BSA 80: 129-137.
 • Peatfield, A.A.D., ‘Stous Anthropolithous: A Minoan site near Epano Zakro, Sitias’, BSA 82: 23-33.
 • Popham, M., 1963. ‘Two Cypriot sherds from Crete’, BSA 58: 89-93.
 • Popham, M., 1983. ‘Euboean exports to Al Mina, Cyprus, and Crete: A reassessment’, BSA 78: 281-290.
 • Popham, M.R., Sackett, L.H. & Themelis P.G. (eds), 1979-80. Lefkandi I. The Iron Age (2 vols), London: British School at Athens.
 • Rackham, O., 1983. ‘Observations on the historical ecology of Boeotia’, BSA 78: 291-351.
 • Reese, D.S., 1983. ‘The use of cone shells in Neolithic and Bronze Age Greece’, BSA 78: 353-357.
 • Reese, D.S., 1984. ‘Topshell rings in the Aegean Bronze Age’, BSA 79: 237-238.
 • Reese, D.S., 1987. ‘Palaikastro shells and Bronze Age purple-dye production in the Mediterranean basin’, BSA 82: 201-206.
 • Reese, D.S., 1987. ‘The EM IIA shells from Knossos, with comments on Neolithic to EM III shell utilization’, BSA 82: 207-211.
 • Rhodes, D.E., 1978. ‘A catalogue of books printed between 1498 and 1700 now in the library of the British School at Athens’, BSA 73: 189-211.
 • Roller, D.W., 1987. ‘Tanagra Survey Project 1985. The site of Grimadha’, BSA 82: 213-232.
 • Sackett, L.H., 1969. ‘Knossos. Excavations at the “Unexplored Mansion”, ΑΔ 23 (1968): 410.
 • Sackett, L.H., 2006. The Palaikastro Kouros: a Masterpiece of Minoan Sculpture in Ivory and Gold, Athens: Hellenic Ministry of Culture, Archaeological Receipts Fund.
 • Sekunda, N.V., 1982. ‘A bronze horse-frontlet from Vrokastro, Crete’, BSA 77: 251-253.
 • Tomlinson, R.A. & Demakopoulou, K., 1985. ‘Excavations at the circular building, Perachora’, BSA 80: 261-279.
 • Tomlinson, R.A., 1977. ‘The upper terraces at Perachora’, BSA 72: 197-202.
 • Wall, S.M., Musgrave, J.H. & Warren, P.M., 1986. ‘Human bones from a Late Minoan IB house at Knossos’, BSA 81: 333-388.
 • Wardle, K.A., 1987. ‘Excavations at Assiros Toumba 1986. A preliminary report’, BSA 82: 313-329.
 • Warren, P., 1969. ‘Excavations at Myrtos’, ΑΔ 23 (1968): 410-412.
 • Warren, P., 1984. ‘Circular platforms at Minoan Knossos’, BSA 79: 307-323.
 • Weingarten, J., 1987. ‘A roundel from Knossos (?) in the Ashmolean Museum’, BSA 82: 331-334.
 • Wilson, D.E., 1987. ‘An early Minoan IIA triple-bodied jug from Knossos’, BSA 82: 335-338.
 • Zachos, C.L., 1984. ‘ΕΥΚΤΙΤΟΝ ΑΙΠΥ’, BSA 79: 325-329.
 • Ναβάρη, Λ. & Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (επ.), 1991. Από τον Βιλλιβάλδο στον Ράνσιμαν. Βρετανοί ταξιδιώτες στην Πελοπόννησο. Μονεμβασία, 26-29 Ιουλίου 1991, Μουσείο Μονεμβασίας, Μονεμβασία: Μονεμβασιώτικος Όμιλος.
 • Anatolian Studies vol. I (1951), vol. VII (1957), vol. X (1960), vol. XI (1961), vol. XII (1962), vol. XIII (1963), vol. XIV (1964), vol. XV (1965), vol. XVI (1966), vol. XVII (1967), vol. XVIII (1968), vol. XIX (1969), vol. XX (1970), vol. XXI (1971), vol. XXII (1972), vol. XXIII (1973), vol. XXIV (1974), vol. XXV (1975), vol. XXVI (1976), vol. XXIX (1979), vol. XXX (1980), vol. XLIII (1993).

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.