ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

20 Ιανουαρίου 2014

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Από την Εταιρεία ΑΚΑΜΑΣ-Όμιλος Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος:

 • Ακάμας (ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος), τεύχος 7, (Μάρτιος 2013).

 

Από τον Ανδρέα Βλαχόπουλο:

 • Βλαχόπουλος, Α. (επιμ.), 2013. Περιλήψεις της Επιστημονικής Συνάντησης: ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ. Η τοιχογραφία και η αγγειογραφία της 2ης χιλιετίας π.Χ. σε διάλογο, Αθήνα, Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας.
 • Βλαχόπουλος, Α., 2012. H Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδος στη Νάξο. Τα ταφικά σύνολα και οι συσχετισμοί τους με το Αιγαίο. Τόμος ΙΙ: Η Νάξος και ο μυκηναϊκός κόσμος της μετανακτορικής περιόδου, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή.

 

Από τη Σοφία Βουτσάκη:

 • Voutsaki, S. & Valamoti, S.-M. (επιμ.), 2013. Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a Better Integration of Archaeology and Science [Pharos Supplement 1], Leuven, Peeters.

Από την Ann Brysbaert:

 • Brysbaert, Α. & Vetters, M., 2013. A moving story about exotica: objects’ long-distance production chains and associated identities at Tiryns, Greece, Opuscula 6, 175-210. (PDF)

 

Από τον Jorrit Kelder:

 • Papadopoulos, A. (επιμ.), 2013. Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013].

 

Από την Χριστίνα Μαραγκού:

 • Marangou, C., 1991. Maquettesd’embarcations: les débuts, στο R. Laffineur (εκδ.), Thalassa. L’Egée préhistorique et la mer. Actes de la 3e Rencontre Internationale de l’Université de Liège. Station de recherches sous-marines et océanographiques, Calvi (Corse) 1990 (Aegaeum 7, Liège), 21-42, pls. II-IX. (PDF)
 • Marangou, C., 2001. Neolithic craft: evidence about boat types and uses, στο Γ. Μπασιάκος, E. Αλούπη & Γ. Φακορέλλης (εκδ.), Αρχαιομετρικές μελέτες για την ελληνική προϊστορία και αρχαιότητα (Αθήνα), 737-752. (PDF)
 • Marangou, C., 2001. Greece, στο Bryony Coles & Adrian Olivier (εκδ.), David Bull (βοηθός εκδ.), The Heritage Management of Wetlands in Europe (Europae Archaeologiae Consilium Occasional Paper no 1, Europae Archaeologiae Consilium  and Wetland Archaeology Research Project), 99-108. (PDF)
 • Marangou, C., 2001. Neolithic watercraft: Evidence from Northern Greek wetlands, στο B. Purdy (εκδ.), Enduring Records, The Environmental and Cultural heritage of Wetlands (Oxford, Oxbow Books), 191-205.(PDF)
 • Marangou, C., 2001. Evidence for counting and recording in the Neolithic? Artefacts as signs and signs on artefacts, στο A. Michailidou (εκδ.), Manufacture and Measurement: Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies (Research Centre for Greek and Roman Antiquity, National Hellenic Research Foundation, Diffusion de Boccard, Αθήνα), 9-43. (PDF)

 

Από τον Φάνη Μαυρίδη:

 • Mavridis, F., Jensen, J.T. & Kormazopoulou, L., 2013. Stable Spaces – Changing Perception: Cave Archaeology in Greece, στο Fanis Mavridis & Jesper Tae Jensen (επιμ.), Stable Places and Changing Perceptions: Cave Archaeology in Greece [BAR International Series 2558], Oxford, Archaeopress, 1-17. (PDF)
 • Mavridis, F. et al. 2013. Anonymous Cave Of Schisto at Keratsini, Attika: A Preliminary Report on a Diachronic Cave Occupation from the Pleistocene/Holocene Transition to the Byzantine Times, στο Fanis Mavridis & Jesper Tae Jensen (επιμ.), Stable Places and Changing Perceptions: Cave Archaeology in Greece [BAR International Series 2558], Oxford, Archaeopress, 248-284. (PDF)

 

Από την Φωτεινή Νέζερη:

 • Nezeri, F., 2013. Konvergenz und Divergenz. Beiträge zur keramischen Regionalgruppe Rethymnon-Armenoi und der Keramikproduktion Kretas im 14. und 13. Jh. v. Chr [Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 232], Bonn, Rudolf Habelt GMBH.

 

Από την Μαρία Ντίνου:

 • Efstratiou, Ν., Karetsou, Α. & Ntinou, Μ. (επιμ.), 2013. The Neolithic Settlement of Knossos in Crete: New Evidence for the Early Occupation of Crete and the Aegean Islands [Prehistory Monographs 42], Philadelphia, INSTAP Academic Press.

 

Από την Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου:

 • Maria-Foteini Papakonstantinou, Arto Penttinen, Gregory N. Tsokas, Panagiotis I. Tsourlos, Alexandros Stampolidis, Ilias Fikos, Georgios Tassis, Konstantina Psarogianni, Lambros Stavrogiannis, Anton Bonnier, Monica Nilsson & Henrik Boman, 2013. The Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP). A preliminary report on investigations carried out in 2010–2012, Opuscula 6, 211-260. (PDF)

 

Από τον Christo Thanos:

 • Thanos, C. & Arentzen, W. (επιμ.), 2012. Without having seen the Queen. The 1846 European travel journal of Heinrich Schliemann: a transcription and annotated translation, Leiden, Sidestone Press.

 

Από την Corin Wiersma:

 • Wiersma, C., 2013. Building the Bronze Age. Architectural and Social Change on the Greek Mainland during Early Helladic III, Middle Helladic and Late Helladic I (2 vols), Groningen, έκδοση της συγγραφέως.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.