ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

PhD at Newcastle University

Προθεσμία: 1 ΑΠΡΙΛIΟΥ 2019

The University invites applications for the above post, which is tenable full-time for a period of 36 months from the start date (planned to be October 2019). This post is funded by the European Commission as part of a Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network on ‘Cultural Heritage and the Planning of European Landscapes (HERILAND)’.

Post-Doctoral Researcher in Archaeobotany

Προθεσμία: 10 Μαρτίου 2019

Prior to the inception of urbanisation in the Aegean on Crete after 2200BC, its antecedents may be recognised at a number of sites where a constellation of elements makes them stand out from their contemporaries. In recent years the most interesting of these sites is found on the small island of Keros in the Cyclades. In the period 2750-2300BC of the Aegean Bronze Age a number of factors combine in a unique foreshadowing of the processes of urbanisation.

P.M. Warren Visiting Professorship in Aegean Prehistory

Προθεσμία: 7 Μαρτίου 2019

Founded in 2004, the Institute of Greece, Rome, and the Classical Tradition (University of Bristol) promotes research in many fields, including history, archaeology, literary studies, art history, and philosophy, and has a particular focus on research that explores the links between ancient and modern.

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Προθεσμία: 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2019

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα, ανακοίνωσε τη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000€.

2 post-doc positions at the University of Bologna

Προθεσμία: 22 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2019

We are delighted to draw your attention to two post-doc positions (initially 3 years, renewable for a further 2 years) at the University of Bologna, Department of Classical Philology and Italian Studies, as part of the ERC project (Consolidator 2018-2023): INSCRIBE --Invention of Scripts and their Beginnings. 

MacDonald Iliad grant

Προθεσμία: 15 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2019

The Archaeological Institute of America invites applications for the MacDonald Iliad grant. The MacDonald Iliad grant, established in 2015, supports archaeological research in regions that supply context to the study of Troy and generally help elucidate the Trojan War and its impact on ancient Mediterranean civilization.

Funding opportunities for postgraduate study in the Faculty of Classics at Cambridge

Προθεσμία: 3 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2019

In addition to the many funding opportunities available for postgraduate study at Cambridge through the University’s Graduate Funding Competition (including Cambridge Trust, Gates Cambridge, Open-Oxford-Cambridge AHRC DTP), the Faculty of Classics is itself able to offer funding to both MPhil and PhD students in all areas of the subject.

Funded doctoral study in Archaeology from the University of Manchester

Προθεσμία: 14 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2019

The Department of Classics, Ancient History and Archaeology at the University of Manchester is pleased to invite applications for funded doctoral study in Archaeology, including Aegean Archaeology. Funding is available through the AHRC North West Consortium Doctoral Training Programme (Heritage Pathway) and through PhD Awards from the School of Arts, Languages and Cultures as well as other schemes.

The Mediterranean Archaeological Trust

Προθεσμία: 31 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2019

The Mediterranean Archaeological Trust (MAT), set up in 1959 for the promotion of the study of archaeology, invites applications for grants, made on a competitive basis, for expenses in 2019-2020, in the preparation for final publication of material from archaeological excavation or fieldwork in the Mediterranean world.

British School at Athens, post of Assistant Director

Προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2018

The British School at Athens (BSA), an institute for advanced research in the Humanities and Social Sciences, seeks a full-time, fixed term (5 year) Assistant Director to take charge of its teaching programme and communications, conduct original research, contribute to its fundraising programme, and oversee the security and maintenance of its Athens premises.

BSA fellowships and grants

Προθεσμία: 30 ΙΟΥΝIΟΥ 2019

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς η Βρετανική Σχολή Αθηνών προσφέρει μια σειρά βραβείων και υποτροφιών υποστηρίζοντας την έρευνα που αφορά σε όλα τα στάδια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.