ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

P.M. Warren Visiting Professorship in Aegean Prehistory

Προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 2020

Founded in 2004, the Institute of Greece, Rome, and the Classical Tradition (University of Bristol) promotes research in many fields, including history, archaeology, literary studies, art history, and philosophy, and has a particular focus on research that explores the links between ancient and modern.

The Mediterranean Archaeological Trust

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2020

The Mediterranean Archaeological Trust (MAT), set up in 1959 for the promotion of the study of archaeology, invites applications for grants, made on a competitive basis, for expenses in 2019-2020, in the preparation for final publication of material from archaeological excavation or fieldwork in the Mediterranean world.