ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

9 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2019

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Προθεσμία: 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2019

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα, ανακοίνωσε τη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000€. Σε συνέχεια της 1ης Προκήρυξής του για τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιδιώκει τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και αφετέρου την αναστροφή του  φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Απώτερος σκοπός της Δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική τους εξέλιξη, δίνοντας σάρκα και οστά στο όραμα της κοινωνικής προόδου με πρωτοπόρους τους νέους ανθρώπους. Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ, και άλλοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, επιστημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες.

Τα ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση πρέπει να είναι πρωτότυπα,  να αναφέρονται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ειδικότερα, η Δράση καλύπτει τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας. Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιούνται σε Φορέα Υποδοχής της χώρας, ο οποίος χρειάζεται να είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (Ε.Κ.-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), και μπορούν να έχουν διάρκεια από 24 έως 36 μήνες.

Οι ερευνητικές προτάσεις θα κριθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στις Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ) της έρευνας που καλύπτει η Προκήρυξη, και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Επισημαίνεται ότι η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ-ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και ημερομηνία λήξης: 25 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Περισσότερα

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.