ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | 2022

The Sea Peoples’ “Sepulchral Medinet Habu”? The LH IIIC warrior burials of the north-western Peloponnese and the origins of Achaian ethnicity

Theodoros G. Giannopoulos Αιγαιακές Σπουδές 1, 2022, 127-195

Από τη δεκαετία του 1930 και εξής ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ταφών πολεμιστών της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΓ περιόδου (12ου και πρώιμου 11ου αιώνα π.Χ.) έρχεται στο φως στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και ιδίως στην περιοχή εκείνη, που τόσο στην αρχαιότητα όσο και σήμερα φέρει την ονομασία Αχαΐα. Οι 24 ταφές πολεμιστών που έχουν ως τώρα ανασκαφεί (16 εξ αυτών στην Αχαΐα) συνιστούν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ταφών πολεμιστών της περιόδου αυτής στο Αιγαίο και συνοδεύονται από ισάριθμα ξίφη Naue II. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να προσφέρει μια συστηματική και επικαιροποιημένη επισκόπηση αυτής της ομάδας ταφών πολεμιστών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ως μελέτης περίπτωσης για δύο διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες θεωρητικές προσεγγίσεις: μιας πρωτίστως κοινωνικο-αρχαιολογικής, που εστιάζει σε ζητήματα κοινωνικής θέσης και επίδειξης και ενίοτε αμφισβητεί την πραγματική πολεμική ιδιότητα των νεκρών, και μιας πιο βιογραφικής-ιστορικής, που εξετάζει κοινωνικά ερωτήματα υπό το πρίσμα της ύπαρξης αληθινών πολεμιστών. Αποσυνδέοντας τα συγκεκριμένα ευρήματα τόσο από την ιδέα μιας «στατικής», χερσαίας ηγετικής ελίτ όσο και από διάφορες υποθέσεις μεταναστευτισμού, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η βιογραφική τους διάσταση εντός του ιστορικού πλαισίου της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, καθίσταται εφικτό να μελετηθεί η σχέση της βορειοδυτικής Πελοποννήσου με το ευρύτερο «φαινόμενο των Λαών της Θαλάσσης» της ύστερης 2ης χιλιετίας π.Χ., καθώς και η σημασία της μυκηναϊκής μετανακτορικής περιό δου για τοπωνυμιακές συσχετίσεις και ταυτοτικές αντιλήψεις, που ως τώρα θεωρείται πως ανάγονται αποκλειστικά στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους της αρχαιότητας.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.