ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Fabricating Signification: An Analysis of the Spatial Relationships Between Room Types in Minoan Monumental Architecture

Louise Hitchcock University of California, Los Angeles 1998

Fabricating Signification: An Analysis of the Spatial Relationships Between Room Types in Minoan Monumental Architecture

Περιγραφή: 1 τόμος, 423 σελίδες, 28 σχέδια, 6 ασπρόμαυρες εικόνες

Χώρα: U.S.A.

Επόπτης: Donald Preziosi

Άλλοι επόπτες: Susan Downey, Irene Bierman, Antonio Loprieno, Mortimer Chambers

Εξεταστική επιτροπή: (No viva)


Περίληψη (στα αγγλικά)

This dissertation analyzes the function of the Minoan “Palaces” in Late Bronze Age Crete. It also makes reference to numerous “Villas” termed “palatial.” The “Palaces” incorporate a “Labyrinthine” ground plan with elaborate halls, storage rooms, and industrial quarters grouped around a central court. Although general similarities exist in the layout of these buildings, regional variations exist in the distribution of room types and the relationships between rooms as determined by the placement of doorways and corridors.

Previous scholarship has arbitrarily assigned functions to Minoan rooms based on form or on analogies with Egyptian architecture. Such methods neglected the unique complexity of Minoan buildings. With multiple entry ways and passageways, and varying degrees of accessibility, Minoan buildings were experienced by different people in different ways.

I have applied contextual analysis to the material and I have examined non-verbal modes of communication including movement, experience, and visual access. A contextual approach has enabled me to interpret the significance of patterns and distinctions in the distribution of artifacts, arrangement of rooms, and layout of buildings, as well as the social context of those who have analyzed them in the past.

I began with the hypothesis that the meaning of a particular room is dependent upon where it is located, what was found in it, and how it was used or experienced. I treated the interpretation of a building as a multilayered process of confronting it and its contents in the past from my own context in the present. In this ongoing process, termed hermeneutic, the meaning of the past is re-negotiated by successive generations of scholars viewing these associations through different interpretive frameworks.

I have documented regional differences in the morphological forms of particular features not previously accounted for. I have detected patterns in the distribution of certain types of rooms and artifacts that served as organizing principles in Minoan culture. I have concluded that distinctions in the distribution of particular features among the different regional centers might be tied to different economic and/or religious purposes. This conclusion is strengthened through independent studies of intra-island trade patterns.

Περιεχόμενα

Table of Contents [iv]
List of Illustrations [ix]
Acknowledgments [x]
Vita [xiv]
Abstract [xviii]
Preface [1]

Introduction [6]

Crete: A Précis [6]
Methods and Aims [8]
Material Culture Studies [10]
Experiencing Minoan Architecture [18]

Chapter One: Towards an Archaeology of Aegean Archaeology [24]

Introduction [24]

Part I. Site Reports for Aegean Monuments [29]

A. Phaistos [29]
B. Mallia [30]
C. Kato Zakro [32]
D. Goumia [32]
E. Pylos [40]
F. Knossos [47]

Part II. Frameworks of Interpretation [59]

A. Terminology and Chronology [59]
B. Planning [67]
C. Typological Study [72]
D. Recent Work [79]

Conclusions [98]

Chapter Two: Courts, Cults, and Entry Ways [101]

Part I. West Courts [103]

A. The Background [103]
B. Theatral Areas or Stepped Platforms [110]
C. Main Entry Ways and ‘Porter’s Lodges’ or ‘Guardrooms’ [119]
D. The West Court and the Function of the Minoan ‘Palaces’ [146]

Part II. Central Courts [161]

A. ‘Horns of Consecration’ [163]
B. Tripartite Shrines [168]
C. Basins and Entry Ways [179]
D. Auge or Gourna [184]
E. Central Courts as the Location of Bull Games and the Function of the Central Courts [189]

Part III. Other Types of Courts [198]

A. Subsidiary or Auxiliary Palatial Courts [198]
B. Private Verandahs [203]
C ‘Villas’ with Courts [203]

Conclusions [205]

Chapter Three: Storage Areas and Workshop Spaces [207]

Introduction [207]

1. Minoan Storerooms: Some General Characteristics [209]
2. Storage Areas and Work Areas: General Distinctions [211]

Part I. Work and Storage at Phaistos [217]

A. Magazine Block [Rooms 25-33] [217]
Conclusions [248]

Part II. Storage Areas as a Locus of Ritual: Continuity from the Pre-Palatial Through Post-Palatial Periods [249]

A. Pre-Palatial Storage Practices and the ‘Goddess’ of Myrtos, Fournou Korifi [249]
B. Neopalatial Storage Practices and ‘Kernoi’ or Cupule Stones [252]
C. Neopalatial Storage Practices: Gender, the Pillar Room, and the Double-Axe [256]
D. Post-Palatial Continuity: The Evidence from Kavousi [261]

Conclusions [264]

Chapter Four: Halls in Minoan Buildings [266]

Introduction [266]

A. The Minoan Pier-and-Door Partition Hall System or Polythyra [267]
B. ‘Lustral Basins’ [273]

Part I. ‘Residential Quarters’ and ‘Lustral Basins’ [279]

A. Nirou Chani [279]
B. Tylissos House A [280]
C. HagiaTriada, ‘Villa’A [282]
D. Knossos [286]
E. Mallia, ‘Residential Quarter’ (Quartier III) [290]
F. Phaistos [292]
G. Kato Zakro [297]

Part II. ‘Lustral Basins’ Occurring Alone [304]

A. Akrotiri, Xeste 3 [304]
B. Kato Zakro [306]
C. Phaistos [307]

Part III. Other Types of Halls [309]

A. The ‘Palaikastro’ or Impluvium Hall [309]
B. Benched ‘Reception’ Halls [310]
C. Hypostyle and Pillared Halls [317]

Conclusions [323]

Writing the Present Out of the Past [326]
Illustrations [335]
Abbreviations [369]
Bibliography [371]

Πατήστε εδώ για τα πλήρη περιεχόμενα


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.