ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Mυκηναϊκή Κορινθία

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2014

Mυκηναϊκή Κορινθία

Περιγραφή: 2 τόμοι: Α΄ κείμενο (472 σελίδες), Β΄ (12 πίνακες, 28 χάρτες, 103 εικόνες, βιβλιογραφία)

Χώρα: Ελλάδα

Επόπτης: Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Άλλοι επόπτες: Ιωάννης Λώλος, Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου

Εξεταστική επιτροπή: Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Λώλος, Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου, Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιμιλία Μπάνου, Ανδρέας Βλαχόπουλος


Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να παρουσιάσει για πρώτη φορά συστηματικά και αναλυτικά τη μυκηναϊκή παρουσία στην Κορινθία, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών, πληροφοριών, δημοσιεύσεων, νεότερων ερευνών, καθώς και προσωπικών παρατηρήσεων και αυτοψιών. Προσπάθησε δηλαδή να μελετήσει αναλυτικά το διαθέσιμο αδημοσίευτο μυκηναϊκό υλικό (οικιστικό, ταφικό, ευρήματα) από θέσεις παλαιά ανασκαμμένες, αλλά άγνωστες στην επιστημονική κοινότητα, καθώς και να επανεξετάσει και να επαναδιαπραγματευθεί το παλαιότερο υλικό από θέσεις δημοσιευμένες. Βάσει αυτών των στοιχείων επιχειρήθηκε μία σύνθεση των μέχρι σήμερα δεδομένων για τη μυκηναϊκή Κορινθία, προχωρώντας παράλληλα και στις απαραίτητες συγκρίσεις, παρατηρήσεις, διαφοροποιήσεις, υποθέσεις και προβληματισμούς, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Απώτερος στόχος της διατριβής μέσα από αυτήν την προσέγγιση είναι να θέσει τις βάσεις για μία ορθολογικότερη αντιμετώπιση του παρελθόντος της Κορινθίας κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, αλλά και παράλληλα να συμβάλλει στην αξιολόγηση αρχαιολογικά της περιοχής, τοποθετώντας την Κορινθία ιεραρχικά στην πραγματική θέση που η ίδια κατείχε στο μυκηναϊκό κόσμο.

Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ [i]
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ [vii]
ΠΡΟΛΟΓΟΣ [xliv]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ [6]

1.1 Χερσόνησος Περαχώρας [6]
1.2 Περιοχή Αρχαίας και Νέας Κορίνθου [27]
1.3 Περιοχή Αθικίων – Σοφικού [57]

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ [77]

2.1 Περιοχή Κλεωνών – Νεμέας [77]
2.2 Περιοχή Φλιούντα [93]
2.3 Περιοχή Σικυώνος (αρχαία Σικυωνία) [102]

3. ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ [130]

3.1 Περιοχή Φενεού και Στυμφαλίας [130]
3.2 Περιοχή Ξυλοκάστρου και Δερβενίου [140]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ [146]

Α) ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ [149]

1. Ζυγουριές [149]
2. Κοράκου [153]
3. Τσούγκιζα [156]
4. Λίμνη Βουλιαγμένης: Δυτική-ΝΔ πλευρά [157]
5. Καλαμιανός [158]
6. Λόφος Γωνιά [159]
7. Αγία Ειρήνη [159]
8. Χελιωτόμυλος (Μύλος Χελιώτου) [160]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ [161]

Β) ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ [165]

1. Τσούγκιζα [165]
2. Σπήλαιο Αγίας Τριάδας [165]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ [167]

1. Σκάλωμα [169]
2. Ασπρόκαμπος (Ζωοδόχος Πηγή) [172]
3. Λόφος Αγίας Άννας (Νέα Κόρινθος) [173]
4. Λόφος Αγίου Σπυρίδωνα (Νέα Κόρινθος) [189]
5. Κοράκου [196]
6. Άγιος Γεράσιμος [200]
7. Αρχαία Κόρινθος [204]
8. Λόφος- Θέση Γύριζα Εξαμιλίων [208]
9. Γαλατάκι (αρχαία Σολύγεια) [210]
10. Κάτω Αλμυρή (Λόφος Ράχη Μπεχρή) [221]
11. Αθίκια (Άγιος Νικόλαος, θέση «Κιάφα») [225]
12. Ζυγουριές [227]
13. Τσούγκιζα [234]
14. Αγία Σωτήρα [235]
15. Μπαρναβός [242]
16. Αηδόνια [247]
17. Κρήνες (Θέση «Κροκκοκίνη» ή «Ζάκουρα») [251]
18. Κρυονέρι (Νεκροταφείο, θέση «Παναγιά» και «Άγιος Νικόλαος») [255]
19. Θαλερό (θέση «Φακές» και χωριό Θαλερό) [256]
20. Ξεροκαστέλλι [257]
21. Μούλκι (Θέση «Παλαιοχώρι») [257]
22. Άνω Πιτσά [259]
23. Δερβένι [265]

ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ [274]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΑΦΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ [280]

1. Θολωτοί τάφοι [282]
2. Θαλαμοειδείς τάφοι [287]
3. Φρεατοειδείς (Φρεατόσχημοι) τάφοι [302]
4. Κιβωτιόσχημοι τάφοι [312]
5. Λακκοειδείς τάφοι [316]
6. Ημιτελείς θαλαμοειδείς τάφοι [324]
7. «Υβριδικοί» θαλαμοειδείς τάφοι [328]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Α) ΚΕΡΑΜΙΚΗ [332]

I) ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ [334]
IΙ) ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ [376]
ΙΙI) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ [424]

Β) ΕΙΔΩΛΙΑ [431]

Γ) ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΙ [433]

Δ) ΣΦΡΑΓΙΔΟΚΥΛΙΝΔΡΟΙ-ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ-ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ [435]

Ε) ΧΑΝΤΡΕΣ [437]

ΣΤ) ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΠΕΡΟΝΕΣ-ΠΟΡΠΕΣ [438]

Ζ) ΣΦΟΝΔΥΛΙΑ [440]

Η) ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ-ΟΨΙΑΝΟΣ [441]

Θ) ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΔΟΡΑΤΩΝ-ΒΕΛΩΝ [442]

Ι) ΧΑΛΚΙΝΑ ΞΙΦΗ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ [443]

ΙΑ) ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΜΙΛΕΣ [444]

ΙΒ) ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ [445]

ΙΓ) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΑΧΑΙΡΟΠΕΛΕΚΕΙΣ ή ΞΥΡΟΙ/ΞΥΡΑΦΙΑ [446]

ΙΔ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ [447]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ [452]

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΧΑΡΤΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.