ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικές ταφής κατά την Νεοανακτορική, Τελική Ανακτορική και Μετανακτορική περίοδο στην κεντρική Κρήτη

Γεώργιος Ευαγγέλου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009

Πρακτικές ταφής κατά την Νεοανακτορική, Τελική Ανακτορική και Μετανακτορική περίοδο στην κεντρική Κρήτη

Περιγραφή: 4 τόμοι (σελ. 558 - 222 - 659 - 191), 2 κατάλογοι, 64 πίνακες, 100 γραφήματα, 45 χάρτες, 184 σχέδια

Χώρα: Ελλάδα

Επόπτης: Γεώργιος Στ. Κορρές

Άλλοι επόπτες: Ε. Μαντζουράνη, Ε. Πλάτων

Εξεταστική επιτροπή: N. Σγουρίτσα, I. Καραλή - Γιαννακοπούλου, A. Παπαδημητρίου - Γραμμένου, I. Παπαδάτος


ΣΤΟΧΟΣ: η διερεύνηση των παρατηρούμενων αλλαγών στις πρακτικές ταφής της κεντρικής Κρήτης κατά την Νεοανακτορική, Τελική Ανακτορική και Μετανακτορική περίοδο (περ. 1700 – 1200 π.Χ).

ΜΕΘΟΔΟΣ: Για πρώτη φορά επιχειρείται μία συνολική ανάλυση των δεδομένων από τάφους λαμβάνοντας υπόψη τις νεώτερες θεωρητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Για τις ανάγκες της εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία σχεσιακή βάση δεδομένων («ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ») αποτελούμενη από τρία αρχεία: 1) αρχείο των ταφικών θέσεων, 2) αρχείο των ταφικών κατασκευών, 3) αρχείο ευρημάτων. Αναλύθηκαν 264 ταφικές θέσεις και 518 ταφικές κατασκευές. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στον εντοπισμό διαφορών και ομοιοτήτων σε συνάρτηση με το χρόνο και το χώρο. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν: 1: Τοπικά χαρακτηριστικά (ποιότητα πληροφοριών, διασπορά των ταφικών θέσεων ανά γεωγραφική ενότητα, μέγεθος και εξέλιξη των νεκροταφείων). 2: Ταφικές κατασκευές (ποιότητα πληροφοριών, αρχιτεκτονικοί τύποι και η διασπορά τους ανά γεωγραφική ενότητα και νεκροταφείο, εξωτερικά χαρακτηριστικά των τάφων). 3: Τρόποι ταφής (πρωτογενείς και δευτερογενείς ταφές, παιδικές ταφές, στοιχεία για την ταφική τελετή). 4: Ταφικό περιεχόμενο (κεραμική, αγγεία από άλλα υλικά, κοσμήματα, όπλα, εργαλεία, σύνεργα καλλωπισμού, ειδώλια, οργανικές ύλες). 5: Κατηγορίες Διαφοροποίησης (μέγεθος ταφικών κατασκευών, ποιότητα κατασκευής, πλούτος περιεχομένου τάφων και νεκροταφείων). 6: Χωροταξική ανάλυση νεκροταφείων (χρονολογική εξέλιξη, ομαδοποιήσεις τάφων και η πιθανή σημασία τους) 7: Διάρκεια χρήσης νεκροταφείων (υπολογισμός μεγέθους πληθυσμιακών ομάδων). 8: Στοιχεία Φυσικής Ανθρωπολογίας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • Εφικτή η ανάλυση στατιστικού χαρακτήρα ακόμα και για ομαδικούς και διαταραγμένους τάφους.     
  • Απαραίτητη η κατάρτιση ψηφιακών τραπεζών δεδομένων με χρήση εποπτικού υλικού και διαμόρφωση εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
  • Απαραίτητη η καταγραφή του οστεολογικού υλικού βάσει ταφονομικών παρατηρήσεων και η περαιτέρω μελέτη του.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  • Οι πρακτικές ταφής δεν συνιστούν ακριβή αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας.
  • Η καταγραφή στοιχείων από άλλους πολιτισμικούς χώρους πρέπει να εξετάζεται εντός του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου της εποχής.
  • Ανίχνευση των μηχανισμών των παρατηρούμενων αλλαγών και αποφυγή γενικών ερμηνευτικών σχημάτων.


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  • Οι αλλαγές  δεν είχαν την ίδια ένταση διαχρονικά και γεωγραφικά. Αυτό εκφράζει διαφορετική εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών. 
  • Οι αλλαγές στις πρακτικές ταφής της Κ. Κρήτης σχετίζονται με βαθύτερους μετασχηματισμούς της πολιτισμικής πορείας της, ανάλογους με εκείνους που σημειώθηκαν στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο


Διαβάστε τη διατριβή σε ψηφιακή μορφή: Πατήστε εδώ


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.