ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Fabricating Signification: An Analysis of the Spatial Relationships Between Room Types in Minoan Monumental Architecture

Fabricating Signification: An Analysis of the Spatial Relationships Between Room Types in Minoan Monumental Architecture This dissertation analyzes the function of the Minoan “Palaces” in Late Bronze Age Crete. It also makes reference to numerous “Villas” termed “palatial.” The “Palaces” incorporate a “Labyrinthine” ground plan with elaborate halls, storage rooms, and industrial quarters grouped around a central court. Although general similarities exist in the layout of these buildings, regional variations exist in the distribution of room types and the relationships between rooms as determined by the placement of doorways and corridors.

Σχέσεις της Ιβηρικής Χερσονήσου με την ανατολική Μεσόγειο κατά τη 2η και στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. Μύθος και πραγματικότητα

Σχέσεις της Ιβηρικής Χερσονήσου με την ανατολική Μεσόγειο κατά τη 2η και στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. Μύθος και πραγματικότητα Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των σχέσεων της Ιβηρικής Χερσονήσου με την ανατολική Μεσόγειο πριν τον φοινικικό αποικισμό στην περιοχή, η έκταση, η διάρκεια, η ένταση και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους.

To τοπίο στις τοιχογραφικές παραστάσεις του αιγαιακού χώρου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

To τοπίο στις τοιχογραφικές παραστάσεις του αιγαιακού χώρου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού Στόχος της διατριβής είναι να καταδειχτεί πώς η εικονογραφία των τοιχογραφιών του Αιγαίου μπορεί να συστήσει πολλαπλά τοπία ή πολλαπλές όψεις του τοπίου το οποίο βίωναν οι άνθρωποι στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει, αφού κάποιος ανατρέξει και ζητήσει τη συνδρομή των άλλων προσεγγίσεων (Διαδικαστική, Μεταδιαδικαστική) να εφαρμόσει μία προσέγγιση που εξετάζει το τοπίο «ολιστικά», χωρίς κανένα αποκλεισμό. Έτσι, θα συνεξετάσει την απεικόνιση του φυσικού περιβάλλοντος στα άλλα μέσα του υλικού πολιτισμού, όπως στη σφραγιδογλυφία, την κεραμική και την κοσμηματοποιία.

Η Ηπειρωτική Πολύχρωμη κεραμεική στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο

Η Ηπειρωτική Πολύχρωμη κεραμεική στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο Η διατριβή αφορά σε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τύπο κεραμεικής, που φέρει διακόσμηση δύο –ή, σπανιότερα, τριών– χρωμάτων. Είναι ευρύτερα γνωστή ως «Αμαυρόχρωμη πολύχρωμη: Ηπειρωτική» και κάνει την εμφάνισή της στην αυγή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Μέχρι σήμερα, η μελέτη δεν έχει προχωρήσει στη θεώρηση της "ηπειρωτικής πολύχρωμης" ως συνόλου λαμβάνοντας υπόψη αναλογίες συμφραζομένων σχετικών δειγμάτων από τον ηπειρωτικό χώρο και το Αιγαίο. Το έργο αυτό αποτελεί στόχο της παρούσας διατριβής.

Domestic Architecture, Spatial Organisation and the Use of Space in the Early Iron Age in Island Greece

Domestic Architecture, Spatial Organisation and the Use of Space in the Early Iron Age in Island Greece This thesis examines evidence of domestic architecture and household activities in Greece between the end of the Bronze Age and the Archaic period (from the 12th to the 7th century B.C.) by putting forward an analysis of non-religious architectural structures in the Aegean, and demonstrating how settlement evidence can indicate social organisations and interactions. The focus of the study is the archaeological material of Island Greece rather than the mainland, and the chronological framework is the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age.

Dawn of Discovery: The early British travellers to Crete and their contribution to the discovery of the island’s Bronze Age archaeological heritage

Dawn of Discovery: The early British travellers to Crete and their contribution to the discovery of the island’s Bronze Age archaeological heritage This thesis will focus on three important British travellers to Crete during the 18th and 19th centuries to establish whether or not they made any significant contribution to the field of research with regard to the archaeological heritage of Bronze Age Crete. It is an attempt to bring these ‘lost pioneers’ of antiquity to the fore and to recognize their work as part of the foundation of the discovery of the island’s Bronze Age archaeology prior to the groundbreaking excavations of Sir Arthur Evans. They are Richard Pococke (1704-1765), Robert Pashley (1805-1859) and Thomas Spratt (1811-1888).

Settlement and Social Trends in the Argolid and the Methana Peninsula, 1200 – 900 BC.

Settlement and Social Trends in the Argolid and the Methana Peninsula, 1200 – 900 BC. The central concern of my research is the ideology and socio-economic practices of the communities in the Argolid and the Methana Peninsula that existed during approximately 1200 BC through 900 BC. A thorough examination of mortuary practices, the built environment, ceramic material and metal objects demonstrate that during this transitional period an ideological shift took place alongside complex socio-economic developments. An analysis of the material evidence does not indicate poverty and disorganisation as has been previously argued. Rather, it illustrates the active formation of a new ideology and socio-economic practices that privileged the individual and the domestic unit over the larger corporate group.

Prolegomena to Aegean Archaeology; from the Renaissance until 1875

Prolegomena to Aegean Archaeology; from the Renaissance until 1875 Η παρούσα διατριβή εξετάζει το απώτερο παρελθόν της ‘αιγαιακής αρχαιολογίας’ από την Αναγέννηση μέχρι τις ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στις Μυκήνες το 1876. Παρουσιάζει συστηματικά ό,τι ήταν γνωστό για την προϊστορία του Αιγαίου πριν από τις πολυσήμαντες ανασκαφές του Σλήμαν στην Τροία και τις Μυκήνες.