ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

DAMOS. Database of Mycenaean at Oslo

URL: https://www2.hf.uio.no/damos/

DĀMOS (Database of Mycenaean at Oslo) aims at being an annotated electronic corpus of all the published Mycenaean texts, the earliest (ca. XV-XII B.C.) written evidence of the Greek language, comprised of inscriptions in the Linear B syllabic script.

Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια για την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

URL: http://www.ehw.gr/ehw/forms/Default.aspx

H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη. Η ΕΜΕ περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από περιοχές που βρίσκονται εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.

Ο Κύκλος των Μουσείων. Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

URL: http://www.latsis-foundation.org/default.asp?pid=92&la=1&libID=1

Από το 1997, ο Όμιλος Λάτση και η Eurobank EFG υπό την αιγίδα και το συντονισμό του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση εκδίδουν κάθε χρόνο έναν τόμο αφιερωμένο σε ένα αρχαιολογικό μουσείο, με σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων που, με την επιστημονική εγκυρότητα και την αισθητική τους προσέγγιση, συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση των επιμέρους σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού.

Kanashi (Japanese Linear A)

URL: http://kanashi.net/

While there has been much debate about the underlying language of Linear A (LinA) (also 線文字A, Γραμμικη Α), I disagree that LinA does not resemble a known language. Despite its similarities to Japanese, historical linguists dismiss a correlation for at least two reasons: they cite both (1) the universally held belief that LinA is an Indo-European language and (2) the apparent lack of genetic evidence.

TEI Κρήτης-Δαιδαλικά

URL: http://www.teicrete.gr/daidalika/

H γραφή και επομένως η καταγραφή της ιστορίας στον ευρωπαϊκό χώρο εμφανίζεται για πρώτη φορά στη μινωική Κρήτη. Το 1878 ο Μίνως Καλοκαιρινός διεξάγει τις πρώτες ανασκαφές στη Δυτική Πτέρυγα των Ανακτόρων της Κνωσού, ανακαλύπτοντας μεταξύ άλλων και την πρώτη πινακίδα σε Γραμμική Β Γραφή. Από τον πρώτο ήδη μήνα των ανασκαφών του στα ανάκτορα της Κνωσού ο ΄Αρθουρ Έβανς ανακάλυψε τα τρία είδη γραφής: την «Κρητική Ιερογλυφική», τη Μινωική Γραμμική Α και τη Μυκηναϊκή Γραμμική Β, εισάγοντας έτσι τη μινωική και τη μυκηναϊκή Κρήτη στο χώρο της ιστορίας.

ITIA. Ερευνητική ομάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

URL: http://itia.ntua.gr/el/

Η Ιτιά είναι ερευνητική ομάδα με κύριο πεδίο μελέτης την υδρολογία, τη διαχείριση υδροσυστημάτων, την υδροπληροφορική και την υδροκλιματική στοχαστική. Το όνομα «Ιτιά» είναι από το γνωστό υδροχαρές φυτό. Αποτελείται από 18 μέλη, με συντονιστή τον Δημήτρη Κουτσογιάννη. Η Ιτιά είναι ανοιχτή ομάδα και έχει συνεργαστεί με συναδέλφους απ' όλες τις ηπείρους.