ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

Εφορείες & Ινστιτούτα του ΥΠ.ΠΟ.Τ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

URL: http://ldepka.culture.gr/

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας έχει έδρα την Καρδίτσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας.  Υπάγεται  στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργεί  ως Περιφερειακή  Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης. Έχει επίσης την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας καθώς επίσης και την  Αρχαιολογική Συλλογή Κέδρου.

Αρχαιολογικός Άτλας Θεσσαλίας

URL: http://atlasthessalias.culture.gr/home.html

Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ (είναι ένα από τα έξι Ινστιτούτα που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα) με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα ολόκληρη τη Θεσσαλία και τις Βόρειες Σποράδες.

ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

URL: http://www.leepka.gr

Η ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με περιοχή ευθύνης τα νησιά Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, είναι νεοσύστατη Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να προβάλει την πλούσια μνημειακή πολιτιστική κληρονομιά των τριών νήσων, Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου, που καλύπτει όλες τις περιόδους της αρχαιότητας και όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης παρουσίας και να την καταστήσει προσιτή στο ευρύ κοινό.