ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

Έρευνητικά προγράμματα

Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο

URL: http://aristeia.ha.uth.gr/index.php

Tο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο έχει διάρκεια τρία έτη (Σεπτέμβριος 2012-Σεπτέμβριος 2015).

Osirisnet. Tombs of ancient Egypt

URL: http://www.osirisnet.net/e_centrale.htm

The aim of our project is to gather photographs from the greatest possible number of known and less well-known tombs and mastabas, so as to represent them as completely as possible, and to put them freely at the disposal of all on the Osirisnet.net site. Thus the problems mentioned above will be avoided, and some splendid but ignored monuments could, with full safety, be revealed to the public.

Mycenaean Foundation

URL: http://mycenaeanfoundation.com/?q=welcome

The Mycenaean Foundation is a non-profit corporation registered in the State of Missouri in 1967 at the initiative of the late George Mylonas, renowed archaeologist, archaeology professor at Washington University, St. Louis, and excavator of Mycenae (1952-1988).

Gurob Ship-Cart Model Digital Supplement

URL: http://www.vizin.org/Gurob/Gurob.html

VIZIN is a unique 501(c)(3) nonprofit educational organization using advanced computer graphics technologies for the documentation, study, teaching, and dissemination of information about cultural heritage. VIZIN comprises the longest-active team in the world engaged in creating innovative interactive educational, research, and museum-display packages using the most accurate, detailed, and precise historical re-creations that the evidence allows.

The Pylos project (University of Minnesota)

URL: http://marwp.cla.umn.edu/marwp/pylos.html

The Palace of Nestor, on the Epano Englianos ridge in southwestern Messenia, was discovered in 1939 and excavated from 1952 to 1966 by the late Professor Carl Blegen of the University of Cincinnati. The palace, dating from ca. 1300-1200 BC, is among the best preserved of Bronze Age complexes in Greece. In addition to architecture, excavations uncovered wall and floor frescos, Linear B tablets (the first ever discovered on the mainland), sealings, jewelry, pottery and other artifacts.

Archeomatica

URL: http://www.archeomatica.unict.it/index.php

Reconstructing the human presence in historical settings has recently become the aim of several scientific co-operations between archaeological and computer science personnel. In particular, computer graphics help researchers to reconstruct original locations starting from a simple plan.

Archaeology in Greece Online – Chronique des fouilles en ligne

URL: http://chronique.efa.gr/index.php

The website has been created by the École française d’Athènes and the British School at Athens and focuses on the excavations conducted by the two aforementioned Schools. The database is organised by region, searchable both by toponym and via maps. Searches using key words and chronological terms lead directly into site records in either French or English. Alternatively, individual researchers may pursue their particular interests through free text searches. The task of compiling and entering site records has been divided according to region between the École française d’Athènes and the British School, in a manner which reflects their respective histories, research traditions, and geographical areas of interest. Site records thus appear in English or French, according to the native language of the editor.