ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

Μινωική αρχαιολογία

IconAegean – Exploring Aegean Iconography

URL: http://www.iconaegean.com/index.html

The IconAegean Database holds images and data on all the seals published in the Corpus der minoischen und mykenischen Siegel (CMS). The seal data is set out in the same format as in the IconAData Database and uses the standard vocabulary as set out in the IconADict Database and the book The Iconography of Aegean Seals.

Ψηφιακή Κρήτη: Αρχαιολογικές Θέσεις Κρήτης

URL: http://digitalcrete.ims.forth.gr/sites_qsearch.php?l=2

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Παιδεία και Πολιτισμός: Τεκμηρίωση/αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού) του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο συνεχίστηκε με το πρόγραμμα «Επέκτασης και Αναβάθμισης της Ψηφιακής Κρήτης» που χρηματοδοτήθηκε από το ίδιο πλαίσιο. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας γεωγραφικής και θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την Κρήτη, καθώς και η ψηφιακή ανάπτυξη της πρωτότυπης συλλογής πολιτισμικών πληροφοριών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδώv/Ίδρυμα Tεχvoλογίας και Έρευνας.