ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

Πελοπόννησος

Ψηφιακή Πυλία

URL: http://www.pylia.gr/el-gr/

Το έργο “Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας” συμπληρώνει το σύνολο των έργων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που στοχεύουν στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτισμικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

Grave of the “Griffin Warrior”, Palace of Nestor, Pylos, Greece

URL: http://www.griffinwarrior.org/index.html

Centuries before the destruction of the Mycenaean palaces, a warrior died and was buried alone near the site of the later “Palace of Nestor at Pylos.” His burial was accompanied by one of the most magnificent displays of wealth discovered in Greece in recent decades. The character of the objects that followed him to the afterlife prove that this part of Greece, like Mycenae, was being indelibly shaped by close contact with Crete. This was the time of the very birth of European civilization.