ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

NEWS

12 March 2013

Περιοδικό “Προ-ιστορήματα”, παράρτημα 1: Μελέτες για την προϊστορική Μακεδονία

Το διαδικτυακό περιοδικό «Προ-ιστορήματα» (ΙSSN 2241-2921) εκτός από τα ετήσια τεύχη του, απέκτησε και Παράρτημα. Στο Παράρτημα αρ. 1 με τον τίτλο ‘Μελέτες για την Προϊστορική Μακεδονία’ δημοσιεύονται, ύστερα από  πρόταση του Επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων Δ. Γραμμένου, σειρά κειμένων έγκριτων επιστημόνων με θέματα αντλημένα από την έρευνα για την προϊστορική Μακεδονία. Παρά το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά, στην αρχική τους μορφή, γράφτηκαν πριν αρκετά χρόνια (2005- 2006), θεωρήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνουν προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό, καθώς αναδεικνύουν εκτός των άλλων την πολυσχιδή έρευνα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Σημειώνεται ότι κάποια από αυτά επικαιροποιήθηκαν από τους συγγραφείς τους για τους σκοπούς της παρούσας δημοσίευσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω κείμενα επρόκειτο να αποτελέσουν ένα ενιαίο βιβλίο, το οποίο για διάφορους λόγους δεν εκδόθηκε. Επειδή στην ηλεκτρονική τους μορφή δεν συγκροτούν ένα βιβλίο με την καθιερωμένη έννοια του όρου, δεν έγινε κάποιου είδους ή μορφής επιμέλεια, όπως αυτή που συνηθίζεται στους συλλογικούς τόμους (π.χ. ομοιομορφία γραμματοσειράς, τρόπου υποσημειώσεων, παράθεσης εικόνων και ενσωμάτωσής τους στο κείμενο, παράθεσης πινάκων κ.λπ.). Τα ψηφιακά κείμενα, άλλωστε, συνιστούν διαφορετικές, νέες κειμενικές πραγματικότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες έντυπες δημοσιεύσεις. Κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του  ‘νέου λόγου’ καθίστανται τόσο η ενίσχυση της αυτονομίας του όσο και η δυνατότητα διάδρασης με τον ψηφιακό αναγνώστη, αφού στο περιβάλλον των «Προ-ιστορημάτων» είναι δυνατόν τα κείμενα αυτά να σχολιαστούν άμεσα και να προκαλέσουν, συνεπώς, μια ευρύτερη συζήτηση.

Επιπλέον, η συντακτική επιτροπή των «Προ-ιστορημάτων» δεν έχει επέμβει στο περιεχόμενο των κειμένων. Δεν υπέστησαν, δηλαδή, αυτά τη συνήθη κρίση των υπόλοιπων δημοσιευμάτων του περιοδικού μας, αφού θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο της αρχικά προβλεπόμενης έντυπης έκδοσής τους, ο οποίος και προσκάλεσε αναγνωρισμένους ερευνητές να συμβάλουν με τα κείμενά τους στη σχετική έκδοση. Οποιαδήποτε, συνακόλουθα, άποψη και προσέγγιση σε οποιοδήποτε ζήτημα είναι άποψη και προσέγγιση του κάθε συγγραφέα.

Στο Διεθνές Συνέδριο για τα 100 χρόνια της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία – που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2012 στη Θεσσαλονίκη και οργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – αποδείχθηκε ότι η προϊστορία αποτελεί έναν πολύ ζωντανό ερευνητικό τομέα, ο οποίος απλώνεται πια σε πολλές διαφορετικές και, μάλιστα, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ενώ απασχολεί όλο και περισσότερους νέους ερευνητές. Η ανάρτηση των κειμένων για την Προϊστορική Μακεδονία στα «Προ-ιστορήματα» συμβάλλει, όπως ελπίζουμε, ώστε κάποια από τα πρώτα πορίσματα των προϊστορικών ερευνών για αυτή την περιοχή να είναι διαθέσιμα στο επιστημονικό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2013

Για τα Προ-ιστορήματα

Νίκος Μερούσης,  Κοσμάς Τουλούμης

Read more: http://proistoria.wordpress.com

 

Comments

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.