ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

ARTICLES | 2009

Νεες θέσεις μυκηναϊκών νεκροταφείων στη νότια Ρόδο

Αρχαιολογική Εφημερίς 148 (2009): 223-274.

Αδιαμφισβήτητα, η περιφέρεια του ΝΑ Αιγαίου είχε τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στη μυκηναϊκή επέκταση προς τούς εμπορικούς σταθμούς της ΝΑ Μεσογείου. Οι Μυκηναΐοι χρησιμοποίησαν την περιοχή αυτή ως έναν ενδιάμεσο σταθμό στον θαλάσσιο δρόμο προς την Κύπρο και την ακτή της Συρίας-Παλαιστίνης. Η Ρόδος, ιδιαιτέρως, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της γειτνίασής της με τα εμπορικά λιμάνια της μικρασιατικής ακτής προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον των μυκηναϊκών κέντρων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

A “new” hippopotamus tusk from Mycenae

Αρχαιολογική Εφημερίς 148 (2009): 85-95.

Systematic research over the past 25 years has revealed that hippopotamus ivory was used in the Aegean from pre-palatial times until the late Mycenaean period. In addition to finished objects made from this material, parts of tusks have been recovered at Knossos, Thebes and Mycenae.

Egyptian Amethyst in the Bronze Age Aegean

Journal of Ancient Egyptian Interconnections 1.2 (April 2009): 9-25.

Though the fashion for amethyst in Egypt and the Near East had, by the mid-eighteenth century bc, dried up along with the Wadi el-Hudi mine, the stone’s popularity persisted in the Aegean well into the twelfth century.

Preliminary excavations at Erimi-Laonin tou Porakou

Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2009 [2010]: 131-162.

The excavations on Site 10 (i.e. the most northern site which was surveyed last year on the eastern side of the Kouris), allow us to hypothesize the presence of a system of structures dating back to the Middle Bronze Age, as confirmed by the ceramic evidence: from all the excavated trenches the Red Polished wares are the most widely attested production within the pottery assemblage.

The Kouris Valley Survey Project: 2008 preliminary report

Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2009 [2010]: 117-129.

The Kouris Valley Survey Project obtained new interesting results during the 2008 season, confirming the hypotheses formulated in the 2007 report and leading to further working proposals for the future. Our activity in September-October 2008 developed following two main paths: survey and excavation trenches.

Tomb 1 (1956) at Galinoporni and the Middle-Late Cypriot transition in the Karpas Peninsula

Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2009 [2010]: 89-115.

The Karpas Peninsula during the Bronze Age has long been renowned for a distinctive material culture, particularly the characteristic Red-on-Red and Red-on-Black and related pottery styles (hereafter Red-on-Red/Black) of the latter Middle Cypriot and early Late Cypriot periods (MC ΠΙ-LC I, ca 1750-1450 B.C.).

The Prasteio-Mesorotsos Archaeological Expedition. First Preliminary Report of the 2008 Survey

Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2009 [2010]: 59-88.

The 2008 Prasteio-Mesorotsos Archaeological Expedition involved a first season of non-intrusive investigation of a multi-period archaeological site. The project was run as a field school with students from the University of Edinburgh and involved a geological analysis of the site’s hinterland, a geophysical survey of the site, surface collection of artefacts, a Geographical Information Systems (GIS) analysis of the site topography and artefact spread, and recording (drawing and photography) of exposed archaeological features.

Excavations at Kalavasos-Kokkinogia, 2004 to 2007

Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2009 [2010]: 39-57.

Kalavasos-Kokkinogia belongs to a cluster of prehistoric sites situated in the lower Vasilikos valley in the coastal lowlands of south-central Cyprus. Kokkinogia extends along the eastern edge of a low north -south ridge with commanding views of the lowlands to the east and south-east.

Excavation at the site of Pigi-Agios Andronikos in Stroumpi (Pafos)

Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2009 [2010]: 17-38.

The purpose of this article is to present the results of the excavation carried out at the prehistoric site of Pigi-Agios Andronikos in October of 2005. The excavation was undertaken as a joint venture by Pavlos Flourentzos, the then Director of the Department of Antiquities (Cyprus) and Albert J. Ammerman of Colgate University (New York); its chief aim was to learn more about the stratigraphic sequence at the site.

Preliminary Report on the 2008 EENC. Excavations at Agia Varvara-Asprokremmos and Regional Field Survey

Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2009 [2010]: 1-16.

The following preliminary report provides results from the fourth field season of the EENC (Elaborating Early Neolithic Cyprus) project, an international collaboration between the University of Cyprus and Cornell University. An outline of the EENC research goals, survey and excavation methodologies together with previous results are documented elsewhere (McCartney et al. 2006, 2007, 2008).

I misteri del disco di Festo

Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene LXXXVII (2009) [2010]: 191-207.

Since its discovery, the Phaistos Disc has been the object of thousands of attempts to decipher it, none of which is convincing. The author, having dealt for over 45 years with ancient Aegean scripts, has received over 300 proposals of interpretation of the text. Thus, we should ask the basic question: Is it possible to achieve a decipherment of the Phaistos Disc?

Osservazioni su forme e luoghi del culto in età micenea

Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene LXXXVII (2009) [2010]: 169-189.

Some aspects concerning the articulation of Mycenaean cult practices in relation to different social groups are considered. In particular, the problem of the wheel-made female figurines which played an important role in the sanctuaries of the Mycenaean citadels such as Mycenae, Tyrins, Phylakopi, is dealt with.

Guido Libertini direttore della Scuola di Atene alla vigilia del conflitto italo-ellenico (1939-1940)

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVII (2009) [2010]: 91-104.

Guido Libertini became Director of the Italian School of Archaeology at Athens in 1940, after the removal of Alessandro Della Seta for racial reasons, in a difficult moment because of the coolness of the Greek-Italian relations on the eve of the war between the two countries.

Eubea, terra promessa: Luigi Pernier e la ricerca di uno scavi fuori di Creta

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVII (2009) [2010]: 79-90.

This is a small chapter in the one-hundred-year history of School, which is linked with the faltering steps at the begin­ning and which gives us food for thought of ‘political’ type. The newly-appointed director L. Pernier arrives in Athens in November 1909 and already between late 1909 and 1910 the Ambassador of Italy in Athens, Marquis Carlotti di Ripabella, who was particularly interested in archaeology, tried to cut him off from his Cretan root. Beyond his personal bent for archaeology, Marquis Carlotti was especially interested, for rea­sons of national pride and prestige, in ensuring that the newly-founded School, like its existing counterparts, was a field of activity in Greece (with which Crete had not yet been united). Between late April and early May, Pernier travelled together with the diplomat to northern Euboea, even though F. Halbherr (who had been informed of the venture) had tried to persuade him otherwise.