ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

BOOKS | 2014

12 February 2015

Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμος) Νάξου. Μια οχυρωμένη πρωτοκυκλαδική ακρόπολη

Anastasia D. Aggelopoulou

Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμος) Νάξου. Μια οχυρωμένη πρωτοκυκλαδική ακρόπολη

City: Athens

Year: 2014

Publisher: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Series: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αρ. 104

Description: Paperback, 642 p., colour & b/w figures, 28x21 cm

From the summary

Naxos, the largest Cycladic island, holds an important place in the history of research into the Early Cycladic civilization, as indicated by the large number of EC settlement and cemetery sites recorded. The bay of Panormos on the south-east coast of Naxos, is one of the safest natural harbors of the island offering protection, from the strong northerly winds. The importance of the area of Panormos during the EBA is revealed by a substantial number of EC I and EC II artifacts, made of clay, marble and copper, stored nowadays in the Apeiranthos Museum. The objects are said to have been found mainly in graves belonging to rich cemeteries of the EC period. Unfortunately illicit digging has resulted in the loss of much archaeological information concerning aspects such as the exact location, size and spatial organization of the burial grounds.

The anthropologist Klon Stefanos was the first to undertake archaeological research at Panormos, during the early years of the twentieth century Stefanos investigated a group of EC graves that had been used for multiple burials. As he published only some brief descriptions of the graves and their finds, the exact location and chronology of the tombs remain obscure.

The low hill named Korfari ton Amygdalion lies at a close distance (a little over 100 m.) northwest of the bay of Panormos. The site was discovered in 1963 by the then curator of antiquities Prof. Christos Doumas. It is a naturally fortified site surrounded by higher hills. It commands both the adjacent natural harbor and the small but fertile coastal plain lying to the east of the hill, without being easily visible from the sea. Moreover, the site provides an excellent view over an extended area stretching from Amorgos, Keros and Kouphonisia to Schinousa and Herakleia, controlling the sea routes leading to these islands.

The excavations conducted by Chr. Doumas on the summit of the hill, at a height of 67,50 m. above sea level, brought to light the remains of a fortified acropolis of the Kastri Group period. Although fortified settlements of the EBA are known from a number of other sites on Naxos such as Spedos, Phyrroges, Kastraki, Kastelli and, possibly, Rizokastelia, the discovery of the acropolis at Panormos is of special importance, due to the systematic and rigorous archaeological research undertaken by the excavator.

Contents

ΕΙΣΑΓΩΓΗ [13]

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [17]

1α. Η Νάξος την ΠΕΧ [17]
1β. Ο Πάνορμος και το Κορφάρι των Αμυγδαλιών [17]
1γ. Το Κορφάρι των Αμυγδαλιών και οι οχυρωμένοι οικισμοί της ομάδας Καστριού [65]
1δ. Το Κορφάρι των Αμυγδαλιών κατά την ΠΕΧ. Η ακρόπολη και η σχέση της με όμορο ΠΚ οικισμό και νεκροταφείο [67]

2. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ [89]

2α. Γενικά [89]
2β. Κατανομή ευρημάτων [89]
2γ. Η συχνότητα εμφάνισης των σχημάτων και οι χρήσεις τους [90]
2δ. Τεχνικά χαρακτηριστικά [91]
2ε. Διακόσμηση [95]
2στ. Σημεία κεραμέων [97]

3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ [113]

Α. Ανοικτά αγγεία [120]
A I. «Χύτρες» με τοξοειδείς αποφύσεις [120]
Α ΙΙ. Φιάλες [125]
Α III. Λοπάδες [141]
A IV. Λεκάνες [158]
A V. «Εστίες» [163]
A VI. Κύπελλα [168]
A VIΙ. Πώματα [177]
Β. Κλειστά αγγεία [179]
Β I. Πίθοι [179]
Β II. Στάμνοι [203]
Β III. Πιθοειδή δυσδιάγνωστου σχήματος [222]
Β IV. Τμήματα δίωτων σταμνών ή πίθων με πλαστική ταινία κάτω από το χείλος [223]
Β V. «Κρατήρες» [224]
Β VI. Πρόχοι [226]
Β VII. «Ζωόμορφο» σκεύος [236]
Β VIII. Απιόσχημα [238]
Β IX. Μικρογραφικά [240]
Β Χ. «Πύραυνα» [241]
Β XI. Κλειστά αγγεία δυσδιάγνωστου σχήματος [243]
Γ. Αγγεία δυσδιάγνωστου σχήματος [244]
Κατάλογος [245]

4. ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ (Αναστασία Δεβετζή) [301]

Εισαγωγή [301]
Τυπολογία [314]
Ι. Αγγεία [314]
ΙΙ. Εργαλεία [315]
Α. Σταθερά ανακρουστικά εργαλεία [316]
Β. Κινητά επικρουστικά εργαλεία [327]
Γ. Εργαλεία παθητικής ενέργειας [337]
III. Λίθοι με επίκρουστα σχέδια [356]
Κατάλογος [361]

5. ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ [453]

Α. Μαχαιρίδια [453]
Β. Αιχμή δόρατος [454]
Κατάλογος [457]
Γ. Μεταλλογραφική ανάλυση (Γιάννης Μπασιάκος & Γιώργος Μαστροθεόδωρος) [458]

6. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΨΙΑΝΟ [475]

Α. Εργαλεία [475]
Β. Απορρίμματα [478]
Κατάλογος [479]

7. ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ [481]

Σφονδύλια [481]
Κατάλογος [482]

8. Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ [483]

Α. Καταγωγή [485]
Β. Διάδοση [488]
Γ. Χρονολόγηση [488]

9. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ [497]

Α. Η σημασία της ομάδας Καστριού για την εξέλιξη της ΠΚ κεραμικής [497]
Β. Η ομάδα Καστριού και τα δεδομένα της ΠΚ οικιστικής αρχιτεκτονικής [498]
Γ. Τα ταφικά έθιμα την περίοδο εμφάνισης της ομάδας Καστριού [500]
Δ. Η εμφάνισης της ομάδας Καστριού και η σημασία της για την εξέλιξη του Κυκλαδικού πολιτισμού [500]

10. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΦΑΡΙ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ [505]

11. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΦΑΡΙ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ [511]

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [517]

ENGLISH SUMMARY

Topography – Architecture [539]
Pottery [545]
Stone Objects [573]
Metal Objects [602]
Chipped Stone Tools [608]
Small Finds [609]
The Kastri Group. Origin – Distribution – Date [610]
The Significance of the Kastri Group for the Development of Cycladic Culture [616]
The Chronology of the acropolis at Korfari ton Amygdalion [619]
The Character of the acropolis at Korfari ton Amygdalion [621]

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ [625]

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ [633]


Comments

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.