ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

BOOKS | 2010

10 January 2013

Το Γεωμετρικό Νεκροταφείο της Έλτυνας

Giorgos Rethemiotakis & Maria Egglezou

Το Γεωμετρικό Νεκροταφείο της Έλτυνας

City: Heraklion

Year: 2010

Publisher: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών

Description: Hardback, 210 & 23 p., 176 plates, 6 figures

Abstract

Eltyna or Eltynia is a Greek town located close to the village Kounavi in central Crete. The location of the ancient town became known ninety years ago after the discovery of an archaic inscription which records penalties for causing injuries to boys and adolescents. It records the ethnic name of the town’s citizens together with authorities and political institutions accountable to the state, which was an autonomous polity (polis).

The cemetery of the town is located south of the village Kounavi and was partly excavated in 1993 and 1998. It includes various types of tombs dating from the Subminoan to the Late Geometric period. The most spectacular monument and visible architectural feature in the cemetery is a well-built tholos tomb, 2,60 m. in diameter with its floor laid with large flagstones. Access is provided by a rock-cut dromos with a marked inclination towards the entrance, which was blocked by a monolithic slab. Another small tholos (beehive) tomb was excavated nearby. The most frequent type of tomb is, however the small chamber tomb cut out of the soft rock with an inclining dromos and a door closed by a rubble wall, a standard form in contemorary Knossian cemeteries. Other types are the oval and “lobbed” pit dug into the rock and a unique case of a pit with a cavity at the bottom. All the tombs date to the Subminoan and Protogeometric period, the only exception being the tholos tomb which remained in use until the end of the Geometric period. Inhumation and cremation in both urns and amphorae was practiced.

Most of the pottery is of Knossian fabric, technique and style, except for a number of vases imitating Attic or Cypriot forms (such as the small ribbed oinochoe). There are also a few imported vases (e.g. the mushroom-lipped Red slip lekythos). The clay of Protogeometric-Geometric fine ware is usually of pale orange or buff colour. The gritty orange fabric is used for large, coarse, plain pithoi and domestic ware. A thin yellow wash is often added on Protogeometric pottery. Protogeometric decorative techniques include the characteristic spraying, dipping and partial dipping in paint, most commonly applied on drinking vessels. The clay used in the manufactrure of Geometric four-handled ovoid pithoi is as carefully prepared as that used for the production of fine ware, though the micaceous red and the gritty orange fabric is still characteristic of coarse ware. The commonest Protogeometric shapes are the necked pithoi, neck-handled amphorae, bell-kraters and kalathoi. although Subminoan shapes such as the stirrup-jar or the thelastron continue into Protogeometric period. Decoration other than banding is confined to the shoulder-zone of closed vessel types. In the Protogeometric period the concentric circular decoration is introduced to the pottery production of Eltyna and is gradually joined by a new repertoire of rectilinear motifs. This change is under the influence of Attic style, also visible in conteproraty Knossian pottery. Among shapes some novelties occur. In addition to local forms a remarkable number of Attic shapes is copied under the influence of attic imports.

Contents


Εικόνες  [9]


Πρόλογος [13]


Βραχυγραφίες χρονολογικών περιόδων – Βιβλιογραφία  [15]


Εισαγωγή  [23]


ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ


Τομή 1 [29]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [29]
Κοσμήματα: Ψήφοι [32]


Τομή 2 [33]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [33]


Τάφος 1 [34]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [34]


Τάφος 2 [35]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [35]
Οπλισμός: Δόρατα- Εγχειρίδια [40]

Τάφος 3 [41]
Κατάλογος ευρημάτων: Κεραμική [41]


Τάφος 4 [42]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [42]
Κοσμήματα: Ψήφοι- Πόρπες- Περόνες [45]
Οπλισμός: Εγχειρίδια [45]
Εργαλεία [46]

Τάφος 5 [46]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική  [46]
Κοσμήματα: Δακτυλίδια-Πόρπες [47]

Τάφος 6 [47]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [48]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες- Περόνες- Δακτυλίδια [48]
Οστέινο σκήπτρο [51]
Οπλισμός: Εγχειρίδια [51]


Τάφος 7 [52]
Κατάλογος ευρημάτων:

Κεραμική [52]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Δακτυλίδια [53]
Οπλισμός: Δόρατα [54]
Εργαλεία [54]

Τάφος 8 [54]

Τάφος 9 [55]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [55]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες [56]

Τάφος 10 [56]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [58]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες-Διάδημα [78]
Οπλισμός: Δόρατα-Εγχειρίδια [79]
Εργαλεία: Οβελοί [80]

Τάφος 11 [80]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [81]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες [83]
Οπλισμός: Δόρατα-Εγχειρίδια [83]
Εργαλεία: Οβελοί-Κρεάγρα [84]

Τάφος 12 [85]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [85]
Κοσμήματα: Πόρπες [87]

Τάφος 13 [87]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [88]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες-Δακτυλίδια [88]

Τάφος 14 [90]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [90]
Κοσμήματα: Ψήφοι-Πόρπες-Περόνες [93]
Οπλισμός: Εγχειρίδια [95]

Τάφος 15 [95]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [96]

Τάφος 16 [96]
Κατάλογος ευρημάτων:
Κεραμική [97]
Κοσμήματα: Ψήφοι [98]
Οπλισμός: Δόρατα-Εγχειρίδια [98]

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Ο πίθος [101]
Το πώμα [115]
Ο αμφορέας [119]
Ο αμφορίσκος [123]
Ο ψευδόστομος αμφορέας [125]
Ο ασκός [126]
Η υδρία [127]
Η οινοχόη [129]
Η οινοχόη-φλασκί [135]
Η πρόχους πρωτογεωμετρικού τύπου [136]
Το προχοΐδιο [137]
Η μαγειρική πρόχους [138]
Η λήκυθος [138]

Το φοινικικό ληκύθιο [142]
Ο αρύβαλλος [143]
Το θήλαστρο [145]
Η πυξίδα [146]
Το μικρό κωνικό πώμα [149]
Ο κρατήρας [150]
Ο κάλαθος [152]
Ο σκύφος [155]
Το κύπελλο [159]
Ο δίσκος [162]
Η λεκάνη [163]
Το λεκανόσχημο αγγείο [163]
Ο κέρνος [163]

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Η ψήφος [165]
Η πόρπη [168]
Η περόνη [170]
Το δακτυλίδι [171]
Το διάδημα [172]

ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το δόρυ [173]
Το εγχειρίδιο [174]

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η λεπίδα [175]
Ο οβελός [176]
Η κρεάγρα [177]

MΕΡΟΣ Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΤΥΝΑΣ

Κεραμική [181]

Κοσμήματα-Όπλα-Εργαλεία [186]

ΟΙ ΤΑΦΟΙ, Η ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΟΛΑΤΡΕΙΑΣ

Α. Τύποι τάφων-Χρονολόγηση-Μορφικά χαρακτηριστικά [188]

Β. Πρακτικές ταφής και νεκρολατρείας. Διάσημα αξιώματος και εσχατολογικοί συμβολισμοί [190]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ [197]

SUMMARY [204]

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΗ [207]

ΠΙΝΑΚΕΣ [1-176]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χαράλαμπος Κριτζάς, ‘Φοινικήια γράμματα: νέα αρχαϊκή επιγραφή από την Έλτυνα’ [1-26]


Comments

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.